Přenos licence PLUS na nové zařízení

Formulář pro přenos

V případě, že nemáte přístup k původnímu zařízení v důsledku jeho reinstalace, poškození, ztráty nebo odcizení, můžete licenci bezplatně přenést na nové zařízení po vyplnění tohoto formuláře.

Je třeba správně zadat veškeré požadované údaje, tj. číslo licence (ze staré instalace!), licenční klíč a e-mail majitele licence. Klíč pro nové zařízení vám bude poté doručen na uvedený e-mail.


Číslo licence:
Licenční klíč:
E-mail:
 

Pokud neznáte číslo licence nebo klíč a máte zálohu dat, tyto údaje lze nouzovým způsobem najít v záloze v souboru profit.ini. Tento soubor má technický charakter, číslo licence je v něm uvedeno v hranatých závorkách a klíč po ním v položce key.

Pokud neznáte licenční údaje, nemáte přístup k původnímu zařízení a nemáte ani zálohu dat, licenci již nebude možné tímto způsobem přenést. Nemusíte si ji však ani v takovém případě kupovat znovu, za částku 390 Kč bez DPH Vám v takovém případě vygenerujeme licenci novou. Objednávku zašlete e-mailem na profit@lpsoft.cz.

Copyright © 2012 by LPsoft.cz, All Rights Reserved