Propojení s e-shopem

Lze PROFIT propojit s e-shopem?

Ano. PROFIT umožňuje napojení na e-shopové platformy obdobně jako drahá řešení dostupná na trhu pro jiné ekonomické systémy. V PROFITu si ale vystačíte se standardní licencí PLUS, není třeba dokupovat žádný drahý e-shop konektor nebo podobný rozšiřující modul.

Výměna dat mezi e-shopem a profitem je realizována prostřednictvím souborů ve formátu XML, pro přenos dat lze využít protokol FTP. Tyto technické požadavky splňuje většina současných e-shop platforem.

Synchronizovat lze informace o nových objednávkách či fakturách a pokud to umožní strana e-shopu, tak také informace o cenách a stavu skladových zásob ze strany PROFITu směrem do e-shopu.

Synchronizace objednávek

Pro stažení objednávek do PROFITu je třeba nejprve v administraci e-shopu provést uložení (stažení) nových objednávek do souboru ve formátu XML. Tuto funkci má prakticky každá e-shopová platforma, pokud ji nemůžete v administraci e-shopu nalézt, je třeba se obrátit na podporu e-shopu.

Stažený soubor se pak načte do PROFITu pod menu Systém → Importovat data. Jako typ importu zvolíte Objednávky anebo Faktury (podle toho, zda chcete mít tyto záznamy v PROFITu načteny do knihy přijatých objednávek anebo rovnou jako vydaných faktur) a zadáte cestu na soubor:

Před prvním zpracováním je třeba nastavit konfiguraci XML souboru - klikněte na odkaz pro nastavení konfigurace a zadejte potřebné detaily týkající se formátu souboru generovaného z vašeho e-shopu. Podrobnosti o tom, jak konfiguraci nastavit, najdete v nápovědě.

Pro mnoho z hlavních platforem (např. Fastcentrik, Eshop-rychle.cz, Bohemiasoft, Prestashop, Mimishop, Oxideshop, Shoptet, Webareal, Webnode...) můžete použít již připravenou konfiguraci - v konfigurátoru pak jen použijete tlačítko Nahrát ze souboru a načtete soubor s názvem vaší e-shop platformy.

Poté kliknete Zpracovat a objednávky se načtou do PROFITu:


Synchronizace ceníku a skladu

Pokud vaše e-shopová platforma obsahuje funkci pro načítání XML s údaji o cenách a skladové zásobě, z PROFITu lze pro e-shop exportovat takový soubor.

V PROFITu použijte funkci pod menu Systém → Exportovat data. Jako typ exportu zvolíte Ceník a dále navolíte export prodejních cen (prodávané produkty) a další podrobnosti (např. zda se mají exportovat i obrázky). Do souboru se vyexportuje kromě cenových údajů i informace o stavu skladových zásob.

Další zpracování záleží na e-shopu. Je třeba se dotázat na provozovatele, jakým způsobem lze informace z XML souboru nahrávat a zpracovávat.

Automatizace

Je-li vše nakonfigurováno, je provedení jedné synchronizace otázkou pár kliknutí. Vzhledem k tomu, že přímo z PROFITu lze přenášet data pomocí protokolu FTP, můžete nastavit, aby si při importu PROFIT sám stáhnul soubor s objednávkami anebo aby odeslal export skladů rovnou na určenou FTP adresu e-shopu, čímž si usnadníte činnost o dalších pár kliknutí.

Vše lze ale dotáhnout ještě dál, PROFIT může vše provádět automaticky. Automatizace je ovšem závislá na podpoře ze strany e-shopu - musí umožňovat nastavení automatického vytváření souboru s novými objednávkami, popř. automatické zpracování nahraného XML souboru s ceníkovými a skladovými daty. Pokud toto lze, tak můžete v PROFITu nakonfigurovat automatické zpracování importů a exportů pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Automatické úlohy:

V nastavených časech se pak vykoná požadovaná úloha, tzn. provede se stažení a import anebo export a nahrání souboru na FTP server e-shopu. Další informace k tomuto tématu najdete v nápovědě.

Copyright © 2017 by LPsoft Information Systems s.r.o.