Jak aktualizovat systém PROFIT

Je nezbytné vždy přejít na novou verzi?

Není to nezbytné, ale přesto je vždy lépe na novou verzi přejít, neboť kromě nových nebo vylepšených funkcí budou v nové verzi také opravy případných chyb.

Jak aktualizovat?

1) Proveďte zálohu dat pomocí funkce pod menu SystémZálohovat data.

Záloha není nutná, ale doporučujeme ji. Jde o pojistku pro nenadálé situace, např. restart počítače uprostřed instalace. Záloha také umožní vrátit se k předchozí verzi, bylo-li by to z nějakého důvodu třeba.

2) Stáhněte instalátor nové verze, vypněte PROFIT a spusťte instalaci.

3) Nechte instalátor zavést novou verzi do stejného adresáře jako byla původní verze, tj. standardně c:\Program Files\PROFIT:

Průběh aktualizace je podobný jako při prvotní instalaci, ale ve skutečnosti instalátor do aktualizovaného systému pouze přidá nová vylepšení, doplní nové funkce nebo opraví případné chyby předchozí verze a všechna data i nastavení zůstanou zachována.

V případě, že přecházíte z velmi staré verze, není nutné instalovat aktualizace meziverzí - lze je přeskočit a stačí tedy přejít přímo na poslední verzi.

Jak aktualizovat síťovou verzi?

Postup je v principu stejný, jen je potřeba pochopitelně naistalovat novou verzi na každé stanici.

Při prvním spuštění nové verze se síťovou konfigurací může ale dojít k tomu, že následná aktualizace databáze může trvat delší dobu, nechte ji však doběhnout.