Jak aktualizovat systém PROFIT

Je nezbytné vždy přejít na novou verzi?

Není to nezbytné, ale přesto je vždy lépe na novou verzi přejít, neboť kromě nových nebo vylepšených funkcí budou v nové verzi také opravy případných chyb.

Jak aktualizovat?

1) Proveďte zálohu dat pomocí funkce pod menu SystémZálohovat data.

Poznámka: záloha není nutná, ale doporučujeme ji. Jde o pojistku pro nenadálé situace, např. restart počítače uprostřed instalace. Záloha také umožní vrátit se k předchozí verzi, bylo-li by to z nějakého důvodu třeba.

2) Stáhněte instalátor nové verze, vypněte PROFIT a spusťte instalaci.

3) Nechte instalátor nahrát novou verzi do adresáře původní verze (typicky c:\Program Files (x86)\PROFIT):

Pozor: před pokračováním se důkladně ujistěte, že složka je správně zadána. Při špatném naklikání může vzniknout nevhodná cesta, např. c:\Program Files (x86)\PROFIT\PROFIT, což by mohlo přinést problémy.

Průběh aktualizace je podobný jako při prvotní instalaci, ale ve skutečnosti instalátor do aktualizovaného systému pouze přidá nová vylepšení, doplní nové funkce nebo opraví případné chyby předchozí verze a všechna data i nastavení zůstanou zachována.

V případě, že přecházíte z velmi staré verze, není nutné instalovat aktualizace meziverzí - lze je přeskočit a stačí tedy přejít přímo na poslední verzi.

Jak aktualizovat síťovou verzi?

Postup je v principu stejný, jen je potřeba pochopitelně naistalovat novou verzi na každé stanici.

Při prvním spuštění nové verze se síťovou konfigurací může ale dojít k tomu, že následná aktualizace databáze může trvat delší dobu, nechte ji však doběhnout.