Jak aktualizovat systém PROFIT

Je nezbytné vždy přejít na novou verzi?

Není to nezbytné, ale přesto je vždy lépe na novou verzi přejít, neboť kromě nových nebo vylepšených funkcí budou v nové verzi také opravy případných chyb.

Jak aktualizovat?

1) Proveďte zálohu dat pomocí funkce pod menu SystémZálohovat data.

Velmi doporučujeme vždy před aktualizací zálohu udělat, jde o pojistku pro nenadálé situace. Záloha také umožní vrátit se k předchozí verzi, bylo-li by to z nějakého důvodu třeba.

2) Vypněte PROFIT, stáhněte instalátor nové verze a spusťte instalaci.

3) Zvolte instalaci do adresáře původní verze, v tomto příkladu c:\Program Files (x86)\PROFIT:

Před pokračováním se ujistěte, že složka je správně zadána. Při špatném naklikání může vzniknout nevhodná cesta, např. c:\Program Files (x86)\PROFIT\PROFIT, což by způsobilo problémy.

Průběh aktualizace je podobný jako při prvotní instalaci, nakopírují se běhové soubory, čímž se do PROFITu přidají nová vylepšení, doplní se nové funkce a opraví se nedostatky z předchozích verzí. Všechna data i nastavení zůstanou zachována.

V případě, že přecházíte z velmi staré verze, není nutné instalovat aktualizace meziverzí - lze je přeskočit a stačí tedy přejít přímo na poslední verzi.

Jak aktualizovat síťovou verzi?

Postup je v principu stejný, jen je potřeba pochopitelně naistalovat novou verzi na každé stanici.

Při prvním spuštění nové verze se síťovou konfigurací může ale dojít k tomu, že následná aktualizace databáze může trvat delší dobu, nechte ji však doběhnout.