BREXIT - Jak v lednu fakturovat do Velké Británie

Paragraf
17.12.2020

Rozhovory o ukončení přechodného režimu stále pokračují a dohoda s EU zatím není podepsána. Podle dostupných informací je ovšem takřka jisté, že Británie bude z pohledu EU patřit mezi třetí země, fakturace tak bude obdobná jako např. do USA.

Viz. například tento článek ze serveru kurzy.cz:

https://www.kurzy.cz/zpravy/571066-brexit-a-export--informace-o-novych-obchodnich-pravidlech-s-velkou-britanii/

Postup v PROFITu

Ve verzi 2020.05 PROFIT automaticky aplikuje po 1.1.2021 na Velkou Británii toto pravidlo a systém ji automaticky vyřadí ze seznamu členských států EU (formálně sice Británie nebyla členem již před tímto datem, avšak vztahovala se na ni výjimka a z pohledu fakturace se dosud chovala jako členský stát).

V případě, že budete řešit po přelomu roku ještě britské faktury z loňska, bude nutné si dočasně v definici zemí Británii nastavit zpět na člena EU (provede se pod menu Nastavení → Státy).

Daňové výstupy

Co se týká sestavení výstupů za prosinec či poslední čtvrtletí roku 2020, tak nebudou nutné žádné specifické postupy, systém standardně zpracuje Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení i Kontrolní hlášení DPH, včetně započtené fakturace do Velké Británie v režimu EU. Za další období již bude Británie hlášena v režimu třetích zemí.

Severní Irsko

Specifickou situaci bude představovat vývoz do Severního Irska, fakturační režim se v tomto případě, půjde-li o dovoz či vývoz zboží, bude i po 1.1.2021 řídit pravidly EU. Jako zemi protistrany na dokladu zadejte Severní Irsko, nikoliv Velkou Británii. DIČ protistrany by mělo začínat kódem XI. Tato výjimka platí pouze pro obchod se zbožím, nikoliv tedy pro dodávky služeb. U služeb jako cílovou zemi uvádějte Velkou Británii a fakturační režim odpovídající třetím zemím. Upozorňujeme na to, že PROFIT tato pravidla nebude nijak aktivně hlídat, danou fakturaci je třeba pečlivě prověřit a zejména v komplikovanějších případech je vhodné situaci konzultovat s vaším daňovým poradcem.