Ke stažení - tiskové šablony

Z této stránky si můžete stáhnout speciální verze šablon pro tisk dokladů z PROFITu.

Pro stažení šablony klikněte na zvolený soubor a zvolte jeho uložení na disk do vašeho počítače. V PROFITu si pak pod menu Nastavení → Možnosti na záložce Tisky můžete nastavit staženou šablonu jako výchozí.

Faktury ve formátu A5

Potřebujete tisknout faktury ve zmenšené velikosti? Zde jsou zmenšené šablony pro tisk ve formátu A5 "naležato" (polovina standardní stránky A4). Šablony jsou v češtině ve variantách pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura [CZE,sDPH,A5].rtf

 Faktura [CZE,bezDPH,A5].rtf

Faktury s rozpisem měrné jednotky nebo záruční doby

Tyto šablony odpovídají standardním šablonám faktur, v rozpisu položek jsou oproti standardním navíc vypsány měrné jednotky nebo záruční doba. Šablony jsou v češtině ve variantách pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura [CZE,sDPH,MJ].rtf

 Faktura [CZE,bezDPH,MJ].rtf

 Faktura [CZE,sDPH,ZARUKA].rtf

 Faktura [CZE,bezDPH,ZARUKA].rtf

Faktura s kódem produktu v samostatném sloupci

Tato šablona (pro plátce DPH) vyčleňuje políčko kód produktu do samostatného sloupce. Šablona se hodí pro případy, kdy používáte kódy produktů o různých délkách, díky vyčlenění kódu do samostatného sloupce jsou názvy produktů s touto šablonou i tak vždy správně zarovnané:

 Faktura [CZE,sDPH,KOD].rtf

Faktura a paragon s rozpisem spotřební daně

Tyto šablony obsahují políčka pro rozepsání spotřební daně po položkách a sumárně za doklad.

 Faktura [CZE,SPD].rtf

 Paragon [CZE,SPD].rtf

Faktury kalkulované v cizí měně s rozpisem v CZK

Při fakturaci do zahraničí neexistuje jednoznačný právní předpis stanovující přesnou podobu faktury. V praxi se ovšem setkáváme s tím, že finanční úřady požadují, aby faktura do zahraničí zněla na koruny, třebaže byla kalkulována a je požadována úhrada v cizí měně. Řešením jsou tyto šablony, které Vám fakturu kalkukovanou např. v EUR vytisknou celou v CZK a ponechají jen částku k úhradě v EUR. Šablony jsou v angličtině, ve variantách pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura [ENG,sDPH,CZK].rtf

 Faktura [ENG,bezDPH,CZK].rtf

Další variantou, kterou finanční úřady akceptují, je nechat celou fakturu na cizí měnu a pouze rekapitulaci DPH vypsat v korunách. Tato šablona je určena pochopitelně pouze pro plátce DPH a je k dispozici v angličtině a v češtině (českou lze používat například při fakturaci v EUR tuzemskému zákazníkovi):

 Faktura [CZE,sDPH,CZK@DPH].rtf

 Faktura [ENG,sDPH,CZK@DPH].rtf

Faktury spolu s dodacím listem

Pokud tisknete vždy spolu s fakturou i dodací list, lze oba tisky spojit automaticky do jednoho s použitím těchto šablon. Šablony jsou k dispozici v češtině a slovenštině, pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura a dodací list [CZE,sDPH].rtf

 Faktura a dodací list [CZE,bezDPH].rtf

 Faktura a dodací list [SVK,sDPH].rtf

 Faktura a dodací list [SVK,bezDPH].rtf

Faktura s podrobnějším rozpisem recyklačních příspěvků

Tato šablona tiskne fakturu s podrobnějším rozpisem recyklačních příspěvků než standardní šablony. Šablona je v češtině pro plátce DPH:

 Faktura [CZE,sDPH,RP].rtf