Ke stažení - tiskové šablony

Z této stránky si můžete stáhnout speciální verze šablon pro tisk dokladů z PROFITu.

Pro stažení šablony klikněte na zvolený soubor a zvolte jeho uložení na disk do vašeho počítače. V PROFITu si pak pod menu Nastavení → Možnosti na záložce Tisky můžete nastavit staženou šablonu jako výchozí.

Faktury ve formátu A5

Potřebujete tisknout faktury ve zmenšené velikosti? Zde jsou k dispozici zmenšené šablony pro tisk ve formátu A5 "naležato" (polovina standardní stránky A4). Šablony jsou v češtině ve variantách pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura [CZE,sDPH,A5].rtf

 Faktura [CZE,bezDPH,A5].rtf

Faktury s rozpisem měrné jednotky nebo záruční doby

Tyto šablony odpovídají standardním šablonám faktur, v rozpisu položek jsou oproti standardním navíc vypsány měrné jednotky nebo záruční doba. Šablony jsou v češtině ve variantách pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura [CZE,sDPH,MJ].rtf

 Faktura [CZE,bezDPH,MJ].rtf

 Faktura [CZE,sDPH,ZARUKA].rtf

 Faktura [CZE,bezDPH,ZARUKA].rtf

Faktura s kódem produktu v samostatném sloupci

Tato šablona (pro plátce DPH) vyčleňuje políčko kód produktu do samostatného sloupce. Šablona se hodí pro případy, kdy používáte kódy produktů o různých délkách, díky vyčlenění kódu do samostatného sloupce jsou názvy produktů s touto šablonou i tak vždy správně zarovnané:

 Faktura [CZE,sDPH,KOD].rtf

Faktura a paragon s rozpisem spotřební daně

Tyto šablony obsahují políčka pro rozepsání spotřební daně po položkách a sumárně za doklad. Šablony jsou určené pro PROFIT od verze 2019.04:

 Faktura [CZE,SPD].rtf

 Paragon [CZE,SPD].rtf

Faktury kalkulované v cizí měně s rozpisem v CZK

Při fakturaci do zahraničí neexistuje jednoznačný právní předpis stanovující přesnou podobu faktury. V praxi se ovšem setkáváme s tím, že finanční úřady požadují, aby faktura do zahraničí zněla na koruny, třebaže byla kalkulována a je požadována úhrada v cizí měně. Řešením jsou tyto šablony, které Vám fakturu kalkukovanou např. v EUR vytisknou celou v CZK a ponechají jen částku k úhradě v EUR. Šablony jsou v angličtině, ve variantách pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura [ENG,sDPH,CZK].rtf

 Faktura [ENG,bezDPH,CZK].rtf

Další variantou, kterou finanční úřady také tolerují, je nechat celou fakturu na cizí měnu a jen rekapitulaci DPH vypsat v korunách. Tato šablona je určena pochopitelně pouze pro plátce DPH a je k dispozici v angličtině a v češtině (českou lze používat například při fakturaci v EUR tuzemskému zákazníkovi):

 Faktura [CZE,sDPH,CZK@DPH].rtf

 Faktura [ENG,sDPH,CZK@DPH].rtf

Faktury spolu s dodacím listem

Pokud tisknete vždy spolu s fakturou i dodací list, lze oba tisky spojit automaticky do jednoho s použitím těchto šablon. Šablony jsou k dispozici v češtině a slovenštině, pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura a dodací list [CZE,sDPH].rtf

 Faktura a dodací list [CZE,bezDPH].rtf

 Faktura a dodací list [SVK,sDPH].rtf

 Faktura a dodací list [SVK,bezDPH].rtf

Faktury s QR kódem

Tyto šablony do faktur vytisknou QR kód obsahující předpis úhrady. Zákazník pak může fakturu jednoduše proplatit naskenováním tohoto kódu aplikací v mobilním telefonu. Šablony jsou k dispozici v češtině, pro plátce a neplátce DPH:

 Faktura [CZE,sDPH,QR].rtf

 Faktura [CZE,bezDPH,QR].rtf

 Zálohová faktura [CZE,QR].rtf

Faktura s podrobnějším rozpisem recyklačních příspěvků

Tato šablona tiskne fakturu s podrobnějším rozpisem recyklačních příspěvků než standardní šablony. Šablona je v češtině pro plátce DPH:

 Faktura [CZE,sDPH,RP].rtf