Otázky a odpovědi k EET

Zákazník platí stravenkami, vztahuje se EET i na takovou situaci?

Ano. Zákon jako tržby podléhající EET definuje nejen hotovost, ale i stravenkami, šekem, směnkou, dárkovou poukázkou a podobně. V PROFITu není pro tyto specifické druhy plateb podrobný evidenční aparát a nakládá se s nimi obecně jako s hotovostí – přijmete-li platbu stravenkou v hodnotě 80 Kč, do PROFITu to zaznamenáte jako příjem hotovosti ve výši 80 Kč. PROFIT Vám o tuto částku navýší stav pokladny a neřeší, kolik je v pokladně konkrétně bankovek, mincí, stravenek či jiných platidel – zná jen celkovou hodnotu. Díky tomuto principu, že se vše vede jako hotovost, je zajištěno, že PROFIT všechny tyto druhy plateb správně ohlásí jako tržby do EET.

Jak je v PROFITu řešen off-line režim EET?

V PROFITu je plně podporován běžný i zjednodušený režim EET, nikoliv však tzv. režim off-line. Ten totiž znamená, že se podnikatel de facto klasického EET neúčastní - vše bude řešit papírově, zcela mimo elektroniku. V PROFITu v takovém případě prostě vůbec nezapínejte modul EET, veškeré formuláře týkající se off-line varianty evidence tržeb je třeba vyplňovat ručně.

Jak je to s platbami přes internetové peněženky, např. PayPal?

Situace je v tomto ohledu složitá, záleží na způsobu realizace dané transakce. Konzultujte s vaším správcem daně, zda se ve vašem případě považují za transakce podléhající EET. PROFIT bude nabízet u úhrad faktury přes internetový účet příznak „podléhá EET“ a je na vás, zda jej zaškrtnete a PROFIT pak bude zajišťovat odeslání informací o tržbě do systému EET.

Mám prakticky veškeré příjmy bezhotovostní, občas ale někdo chce zaplatit hotovostí, musím se registrovat k EET?

Nejspíše ne, v zákoně je na toto pamatováno, a pokud je hotovostní prodej ojedinělý, nevzniká poplatníkovi povinnost se k EET registrovat. Nicméně doporučujeme ověřit vše u správce daně.

PROFIT pro EET požaduje, aby byl zadán můj DIČ. Jsem neplátce a DIČ proto nemám. Z EET mám tedy výjimku? Netýká se mě?

Nikoliv. Povinnost registrovat tržby spadá na všechny podnikatele, plátce i neplátce DPH. Je pravda, že v parametrech EET zprávy je DIČ poplatníka povinná položka a vynechat ji nelze, proto v konfiguraci PROFITu musíte svůj DIČ vyplnit. Zde je třeba připomenout, že názor "DIČ = plátce DPH" je všeobecně rozšířený omyl - ve skutečnosti DIČ nemá nic přímo společného s DPH. DIČ představuje identifikační číslo plátce daní a mají jej přidělené všichni podnikatelé, i neplátci DPH. U právnických osob jde obecně o CZ + IČ, u fyzických osob CZ + RČ (více informací k tomuto tématu např. v tomto článku).

Zákazník hradí v hotovosti fakturu, podléhá tato platba EET? Jak máme postupovat?

Podléhá. Z pohledu zákona není podstatné, zda jde o prodej na „účtenku“ (paragon, či zjednodušený daňový doklad) anebo o prodej na fakturu – podstatné je, jakým způsobem byla příslušná částka fakticky zaplacena. Pokud byla částka uvedená na faktuře nebo její část uhrazena v hotovosti nebo jiným obdobným způsobem, vzniká poplatníkovi povinnost tržbu zaevidovat. Aby došlo k naplnění zákonné povinnosti a na dokladu, v tomto případě faktuře, byly vytištěny všechny povinné údaje (zejména FIK), je třeba nejprve fakturu vložit do systému, poté zadat hotovostní úhradu a teprve poté ji vytisknout– v tuto chvíli již systém odeslal informaci o platbě do EET a faktuře přidělil FIK, který se na ni vytiskne.

Jak mám postupovat, pokud nechci, aby nějaká tržba podléhala EET?

Zákon o evidenci tržeb připouští určité varianty, kdy přestože je subjekt povinen hlásit tržby a jde o tržbu v hotovosti, tak nemusí takovou tržbu hlásit. Jde o situace, kdy se jedná o výjimečný příjem, který nespadá do běžné činnosti podnikatele. Dále může taková situace nastat tehdy, pokud podnikatel provozuje více činností a některé činnosti v daný moment spadají do EET a jiné (zatím) ne. V takových situacích, kdy víte, že daný prodej nespadá do EET, odškrtněte v paragonu volbu „Podléhá EET“, čímž ji z mechanismu EET vyřadíte (pozor: tato volba je jen v klasickém formuláři vydaného paragonu, nikoliv v okně pro pokladní prodej). Berte prosím na vědomí, že zodpovědnost za to, zda je takto daný prodej vyřazen v souladu se zákonem, je na vás, PROFIT to nedokáže nijak ověřit.

Udělal jsem chybu v paragonu, ale ten je již odeslaný a proto už nejde editovat, co mám dělat?

Jedinou možností, jak napravit chybu v obsahu paragonu je celý jej stornovat a vystavit jej znovu. PROFIT za stornovaný paragon v souladu se zákonem i technickou specifikací EET odešle storno informaci (záznam se zápornými čísly), čímž se původní prodej vynuluje na serveru EET. Pro usnadnění vystavení nového (opraveného) paragonu můžete použít funkci kopie původního záznamu.

Máme v PROFITu více firem a nastavení EET by dle dokumentace měla být pro každou firmu jiná, mezi některými se nám ale nastavení sdílí, jak to?

Nastavení EET (mód, název pokladny, číslo provozovny, certifikát a jeho heslo) jsou vztažena k IČ. Pokud máte vedeno v PROFITu více firem se stejným IČ (ať už je k tomu jakýkoliv důvod), PROFIT je pak z pohledu EET považuje za jednu firmu a nastavení EET pak mezi nimi sdílí. Změníte-li např. ověřovací mód na ostrý u jedné firmy a pak se přepnete na jinou firmu v rámci PROFITu, která má ale stejné IČ, bude přepnuta do ostrého režimu také!

Potřebujete-li nutně mít dvě nebo více firem se stejným IČ a rozdílnými nastaveními EET, musíte si udělat v rámci počítače více instalací PROFITu (v různých složkách) a zde mít tyto firmy, pak už se nastavení sdílet nebudou. Licence PLUS i EET bude možné v rámci jednoho počítače použít pro všechny tyto instalace.

Jak se řeší dárkové poukázky? Ty se prý musí do EET odesílat dvakrát?

Z pohledu EET je zásadní rozdíl mezi voucherem a kreditní poukázkou. Voucher představuje poukaz na přesně daný produkt nebo službu, zatímco kreditní poukázka představuje jakousi virtuální peněženku, jejíž pomocí lze platit předem neurčené produkty, které mohou navíc spadat do různých sazeb DPH. Zatímco vouchery lze přes PROFIT prodávat a uplatňovat snadno, kreditní poukázky v našem EET modulu řešeny nejsou.

Voucher se vystaví jako běžný prodej – prostě produkt typu „Poukázka na XYZ…“ s určenou sazbou DPH a jasně udanou cenou. Tento prodej (paragon) zaplacený v hotovosti je standardně vykázaný do EET a programem zdaňovaný hned k datu prodeje voucheru. Jeho uplatnění je prostě jen výměna voucheru za dodání daného produktu a na toto se již nevystavuje žádný doklad a neeviduje se podruhé tržba EET. Voucher může mít i opakovanou platnost, jako voucher je možné chápat i různé předplacenky na vstupy do fitness a podobně.

Kreditní poukázka je na peněžní hodnotu bez upřesnění konkrétního zboží a zde by se muselo EET evidovat opravdu dvakrát – nejprve při prodeji poukázky („nabití kreditu“ – příjem hotovosti bez rozlišení DPH, nespadající do základu pro daň z příjmů) a poté při uplatnění („čerpání kreditu“), kde se zdaní vše prodané a použitý kredit se odečte jako forma úhrady. Bohužel, implementace je technicky i metodicky komplikovaná, v PROFITu v tuto chvíli nemáme takové formy úhrady zavedeny a není ani podporována platba jednoho paragonu více metodami (část uplatněním poukázky/kreditu a doplatek v hotovosti atd.) a vzhledem k tomu, že mezi našimi uživateli není mnoho obchodních řetězců a podobných modelů podnikání, které s virtuálními peněženkami běžně operují, tak se na tuto činnost v našem systému nezaměřujeme a tuto implementaci nemáme a neplánujeme ji ani do budoucna.

Pokud tedy budete chtít vystavovat poukázky typu „voucher“, nebude to problém. Pokud ale chcete/potřebujete vystavovat a uplatňovat poukázky typu „nabití a následné čerpání kreditu“, tak to bohužel přes PROFIT nebude možné, bude nutné použít specializovaný software anebo raději vydávat poukázky typu „voucher“.

Doplňujeme, že popsaný princip dvojího odesílání kreditních poukázek se týká jen vystavovaných vlastních kreditních poukázek. Pokud jde o „cizí“ poukázky, např. stravenky, tak to je něco zcela jiného. Cizí kreditní poukázky představují pro vás v principu prosté platidlo a platbu stravenkami tak zaznamenáte prostě jako běžnou platbu v hotovosti (viz. otázka na platbu stravenkami).

Při odesílání tržeb nám EET server vrací chybu "Neplatný podpis SOAP zprávy". Co máme dělat?

Prověřte Váš certifikát. Neplatný podpis SOAP zprávy znamená, že s certifikátem je něco v nepořádku, např. byl zneplatněn anebo mu skončila platnost. Pokud by to byl váš případ, vygenerujte si na daňovém portálu certifikát nový certifikát a nastavte jej do PROFITu.

Tržby se nám nedaří odesílat. Dostáváme chyby "Nepodařilo se odeslat zprávu…", co s tím?

Prověřte verzi Vašeho operačního systému. Pokud jde o Windows Vista, XP nebo starší, tak je nám líto, ale na takovém počítači nelze EET tržby odesílat, protože neobsahuje potřebné protokoly. Pokud jde o Windows 7, ověřte, že máte nainstalovánu aktualizaci Windows číslo KB3140245 s protokoly TLS, nebo lépe rovnou stáhněte a přeinstalujte tento balíček:

http://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb3140245

Poté ještě stáhněte a nainstalujte "Easy fix" z této stránky (ve spodní části tlačítkem "Download"):

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3140245

Zrestartujte počítač a nyní by měla komunikace s EET serverem již být funkční.

Nastavili jsme konfiguraci EET, včetně certifikátu a správného hesla (jsme si jisti), ale vyskakuje nám chyba, že heslo k certifikátu není správné. Co s tím?

Problém může být zapříčiněn některými znaky v použitém heslu. Bohužel např. česká diakritika může způsobovat tento problém a tak, je-li to možné, vyhněte se použití háčků a čárek v hesle k certifikátu EET.

Zkuste heslo certifikátu změnit tak, že bude složené jen ze základních velkých a malých písmen, číslic a popř. speciálních znaků (např. #, $, %…), poté už by tento problém nastávat neměl.

Návod na změnu hesla certifikátu