Aktualizace serverové instalace na Firebird 4.0

PROFIT pro ukládání dat používá databázovou technologii Firebird. V PROFITu 2021.04 byla povýšena verze Firebirdu z již poněkud zastaralé 2.5.9 na aktuální verzi 4.0. Nová verze Firebirdu zrychlí a zefektivní zpracování dat a umožní nám další progresivní vývoj celého systému na moderní databázové platformě.

Pokud používáte PROFIT v lokální instalaci, vše proběhne automaticky. Pokud však používáte síťovou verzi, tak bohužel je technicky nemožné, abychom se vám automaticky postarali o serverovou instalaci - musíte vlastními silami zajistit na vašem serveru vše potřebné.

POZOR: do zajištění všeho potřebného na serveru, neinstalujte PROFIT 2021.04 na klientské stanice!

V tomto návodu probereme veškeré kroky, které je třeba učinit.

Překonvertujte databáze do formátu Firebird 4.0

Stávající databázové soubory nelze přímo použít pro verzi 4.0, je nutné je zkonvertovat.

Konverzi lze provést jedním ze dvou alternativních postupů, buďto manuálně v příkazové řádce anebo k tomu můžete využít klientskou aplikaci PROFITu.

Varianta (a) - konverze v příkazové řádce

- Připravte si konverzní složku, např. c:\TMP, sem nahrajte databázové FDB soubory ke konverzi a do této složky rozzipujte FBembed25 a FBembed40 z tohoto souboru: FBembed.zip.

- Pomocí Win+R a příkazu cmd spusťte příkazovou řádku.

- Exportujte databázi (v tomto příkladu PROFIT1.FDB) do souboru FBK pomocí příkazu:

c:\TMP\FBembed25\gbak.exe -b -g -V -user SYSDBA -pas masterkey c:\TMP\PROFIT1.FDB c:\TMP\PROFIT1.FBK

- Obnovte databázi ze souboru FBK zpět do FDB ve verzi 4.0 pomocí příkazu:

c:\TMP\FBembed40\gbak -c -v -user SYSDBA -pas masterkey c:\TMP\PROFIT1.FBK c:\TMP\PROFIT1[4.0].FDB

Původní soubory na serveru zazálohujte a na server nahrajte nové verze souborů (buď je přejmenujte na původní názvy anebo je nechte s rozlišením verze [4.0], ale v takovém případě bude třeba nastavit tyto nové názvy do parametrů připojení v klientských instalacích PROFITu).

Uvedený postup se týká Windows, zde najdete návod, jak konvertovat databázi na linuxovém serveru.

Varianta (b) - konverze pomocí PROFITu

- Udělejte si k tomuto účelu samostatnou instalaci PROFITu 2021.04 do složky mimo Program Files, např. c:\PROFIT_KONVERZE. Instalaci není třeba licencovat, pro konverzi postačí základní licence FREE.

- Spusťte PROFIT z této složky a založte zde jednu firmu. Není třeba vyplňovat podrobné údaje, průvodce jen proklikejte.

- Vypněte PROFIT a do složky nahrajte databázi ze serveru tak, aby přepsala zde založenou prázdnou databázi PROFIT1.FDB.

- Zapněte PROFIT, ten detekuje starší verzi databázového souboru a provede automaticky konverzi. PROFIT vypněte a zkonvertovaný soubor uložte zpět na server.

- Postup opakujte pro všechny FDB soubory ze serveru (vždy je ale nutné přejmenovávat na PROFIT1.FDB a zpět). Po dokončení konverzí tuto instanci PROFITu odinstalujte a složku c:\PROFIT_KONVERZE smažte.

Odinstalujte Firebird 2.5

Stávající verzi Firebirdu (2.5) na serveru doporučujeme kompletně odinstalovat.

Pokud z nějakého důvodu potřebujete tuto instalaci ponechat paralelně s verzí 4.0, je to možné, ale pomocí konfigurace portů bude nutné nastavit, na kterém portu odpovídá verze 2.5 a na kterém verze 4.0.

Nainstalujte Firebird 4.0

Serverovou instalaci Firebird 4.0 stáhněte ze stránky firebirdsql.org/en/firebird-4-0-1, dle varianty operačního systému vašeho serveru, software nainstalujte.

Volby, zda použít SuperServer, SuperClassic a další volby instalace jsou zcela na vás, dle vašeho uvážení. V principu tyto volby neovlivňují výslednou funkčnost z pohledu PROFITu. Veškeré informace o jednotlivých volbách serveru najdete na stránkách konsorcia Firebird.

Pokud v instalaci navolíte jiné než výchozí heslo 'masterkey' pro účet SYSDBA, resp. jiné heslo než bylo pro verzi 2.5, pak toto heslo bude nutné zadat do parametrů serveru v přihlašovacích oknech klienstkých instalací PROFITu.

Nezapomeňte také na serveru opětovně povolit příchozí komunikaci na portu 3050 (ve Windows to provedete ve Firewallu v sekci Příchozí pravidla → Vložit nové → Port: 3050).