Elektronické faktury ISDOC - FAQ (často kladené otázky)

Chtěl bych ISDOC používat pro předávání faktur své účetní, která mi vede evidenci pro daňové účely. Je to možné?

Bohužel nikoliv. Dejte pozor na to, že formát ISDOC byl vytvořen k efektivní fakturaci mezi dodavatelem a odběratelem. Není určený k jiným účelům, např. k synchronizaci dvou databází PROFITu stejné firmy. ISDOC takto nelze využívat už proto, že zatímco export ukládá faktury vydané, import je načítá naopak vždy jako přijaté. K synchronizaci odděleně vedených databází nebyl ISDOC definován a není k tomuto účelu vhodný.

Marně hledám funkci pro uložení do ISDOC v knize vydaných paragonů. Proč tam není?

Funkci pro uložení do ISDOC nenajdete v knize vydaných paragonů. Odesílat odběrateli ve formátu ISDOC paragon je nestandardní, v praxi se to neprovádí. Chcete-li tedy zákazníkovi odeslat doklad ve formátu ISDOC, vložte jej vždy jako fakturu.

Formát ISDOC pro ukládání faktur je perfektní. Nebylo by rozumné přidat tuto možnost také pro objednávky?

Možná ano, ale nezáleží to na nás. Konsorcium firem, které definovalo formát ISDOC, jej zavedlo výhradně pro účely elektronické fakturace, nikoliv pro elektronické objednávání. Objednávky tak není možné vystavovat ve formátu ISDOC.

Nemám žádný speciální certifikát pro ISDOC, jde použít certifikát pro EET?

Technicky se pro podepisování ISDOC faktur EET certifikát použít dá. Je u něj ale problém, že vystavovací autorita není z formálního hlediska považována za důvěryhodnou a podpis tak bude označován jako neověřitelný. Je tak lépe vyřídit si pro ISDOC speciální certifikát od důvěryhodné certifikační agentury.

Od dodavatele mi přišel soubor s koncovkou .isdocx, ten se mi nedaří do PROFITu načíst. Co s tím?

Soubor typu .isdocx je zip soubor obsahující jak samotnou fakturu (v souboru s příponou .isdoc) tak další přílohy. Rozbalte z tohoto zipu všechny soubory a do PROFITu načtěte fakturu ze souboru .isdoc. Přílohy můžete poté do faktury v PROFITu připojit, potřebujete-li je mít v PROFITu také.

Chci svému odběrateli odeslat více faktur najednou, nedaří se mi je všechny dát do jednoho souboru. Proč?

V knize faktur můžete označit najednou více řádků a exportovat všechny tyto řádky anebo použít volbu Všechny záznamy. Dejte ale pozor na to, že každá faktura se uloží do samostatného ISDOC souboru. Toto pravidlo je dáno definicí ISDOC standardu, nejedná se o výmysl nebo chybu PROFITu. Budete-li dodavateli posílat např. 3 faktury, musíte odeslat tři samostatné soubory ISDOC, nelze dát tři faktury do jednoho.