Porovnání funkcí ve verzích licencí FREE a PLUS


Funkce / vlastnost systému

FREE PLUS
Neomezené množství firem, neomezené množství záznamů yes yes
Kancelář (automaticky vedený adresář a ceník - katalog produktů) yes yes
Rozšířený ceník (neomezené množství ceníků pro různé skupiny zákazníků) extra extra
Objednávky (přijaté i vydané) yes yes
Paragony (přijaté i vydané) yes yes
Pokladní prodej demo
yes
Faktury (řádné i zálohové, přijaté i vydané) yes yes
Generování faktur z jiných dokladů demo
yes
Speciální fakturační režimy (vývoz a dovoz, přenesení daňové povinnosti) demo yes
Tisk dokladů podle upravitelných šablon yes yes
Možnost vložit do tiskové šablony logo, razítko, podpis yes yes
Tisk v cizích jazycích, šablony pro angličtinu, němčinu, francouzštinu.. yes yes
Tisk složenek, obálek, dodacích listů, pokladních a skladových dokladů yes yes
Uložení dokladu do formátu PDF nebo ISDOC, odeslání mailem demo
yes
Definovatelné číselné řady dokladů yes yes
Definovatelné knihy dokladů (např. poptávky, nabídky, montážní listy...) demo
yes
Kopírování dokladů demo
yes
Nastavitelné zaokrouhlování dokladů yes yes
Daňová evidence yes yes
Účetnictví (podvojné) yes yes
Automatické účtování z dokladů do daňové evidence yes yes
Pokladní knihy, nelimitovaný počet pokladen, automatické vedení yes yes
Knihy účtů, nelimitovaný počet účtů, automatické vedení yes yes
Cizí měny yes yes
Majetek yes yes
Automatické generování odpisů demo
yes
Sklady, skladové doklady a reporty yes yes
Automatické zápisy do skladů z faktur a paragonů demo
yes
Výroba (s napojením na sklady) extra extra
Cestovní příkazy, vyúčtování cestovních náhrad yes yes
Správa vozidel, kniha jízd yes yes
Exporty (do MS Office, OpenOffice, do TXT, CSV nebo XML souborů) demo
yes
Importy (faktury z e-shopů nebo od dodavatelů, platby z bankovnictví a další) demo
yes
Reporty (DPH, hospodářský výsledek, daň z příjmů, SP a ZP...) yes yes
Daňová přiznání (DPFO, ZP, SP, DPH, kontrolní hlášení...) yes yes
Grafy (vývoj zisku, struktura nákladů, struktura výnosů...) demo
yes
Kontextová nápověda yes yes
Neobsahuje reklamu demo
yes
Uživatelské účty a přístupová práva k funkcím programu yes yes
Rozšířená přístupová práva (na jednotlivé záznamy) extra extra
Síťový režim s SQL serverem yes yes
Spouštění z USB nebo Google Disku yes yes

Legenda:

yes ... funkce je v dané verzi licence plně k dispozici bez jakýchkoliv omezeni
demo ... funkce je zdarma k vyzkoušení pro prvních 200 záznamů (u reklam 50 záznamů)
no ... funkce není v dané licenci obsažena
extra ... volitelný (přídavný) modul k přikoupení (k PLUS či FREE licenci)