Změny v oblasti DPH od 1.7.2021

Paragraf
29.6.2021

V novele zákona o DPH s plánovanou účinností k 1.7.2021 má dojít ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty, zejména ve vztahu k zahraničí. Nejzásadnější změnou je zavedení režimu jednoho správního místa (One Stop Shop - OSS). Novela dále ruší osvobození od DPH při dovozu zboží v hodnotě do 22 EUR z třetí země – tyto zásilky budou podléhat celnímu řízení stejně jako nyní u zásilek v hodnotě 22 až 150 EUR.

One Stop Shop (OSS)

Při prodeji koncovým spotřebitelům ze zemí EU dosud platily různé limity, po jejichž překročení vznikala povinnost registrovat se k placení DPH v daném členském státu EU. Tyto limity byly nově sjednoceny na 10 000 EUR bez DPH ročně, za prodej zboží a poskytnutí vybraných služeb konečným spotřebitelům do všech členských států EU dohromady. Do tohoto limitu prodej zahraničním konečným spotřebitelům daníte tuzemskou DPH, po překročení si budete muset zvolit, zda se registrujete v jednotlivých státech a tam si budete plnit daňové povinnosti anebo zda se registrujete do režimu jednoho správního místa u české daňové správy a budete danit tyto prodeje v režimu OSS.

Komplikací je fakt, že legislativní proces v okamžiku psaní této zprávy stále není dokončen a není jisté, zda novela bude včas schválena a zda tedy bude opravdu účinná v plném rozsahu od 1.7. anebo později. Dle nám dostupného výkladu se ovšem odklad účinnosti týká pouze osvobození při dovozu zboží, režim OSS by měl být v každém případě aplikován již od 1. července z titulu platnosti směrnic EU.

Jak bude vše řešeno v PROFITu?

V PROFITu je již řadu let zaveden režim MOSS, který bude režimem OSS nahrazen. Pokud jste se již registrovali u daňové správy k režimu OSS, nastavte si v současné verzi režim MOSS (menu Nastavení → Možnosti → Firma → Registrace k DPH → MOSS) a faktury do zahraničí neplátcům DPH vystavujte v režimu MOSS. Dejte pozor na zadání správné sazby DPH dle daného státu, je třeba si ji zjistit a do faktury ručně zadat příslušné procento.

Během července vydáme aktualizaci PROFITu, ve které bude režim MOSS transformován do režimu OSS, přičemž stávající MOSS faktury do něj budou automaticky zahrnuty. Rovněž přiznání k DPH v režimu MOSS bude nahrazeno podáním v režimu OSS. Toto přiznání se bude podávat poprvé v říjnu - za 3. čtvrtletí (pozn. přiznání k DPH v režimu OSS se podává vždy čtvrtletně, i u měsíčních plátců DPH).

Popsaná implementace režimu OSS umožní bezproblémovou fakturaci a vyúčtování DPH při prodeji konečným spotřebitelům do zemí EU. Při prodeji podnikatelským subjektům anebo při prodeji do zemí mimo EU se stávající podmínky nemění (pozn. neplést s režimem OSS - mimo EU, který je určen výhradně pro subjekty bez sídla či provozovny na území EU).