Vyplatí se vám paušální daň?

Otazník
27.12.2022

V souvislosti s výhodnějšími podmínkami pro využití paušální daně, které budou platit v roce 2023, se nabízí otázka, zda a komu se to vyplatí a jak v případě rozhodnutí uplatňovat paušální daň postupovat v PROFITu.

Podrobné informace o aktuální podobě paušální daně naleznete v tomto článku z webu finanční správy:

Paušální daň - obecné informace

Co je paušální daň a kdo ji může uplatnit?

Paušální daň (pozor - neplést s paušálními výdaji!) představuje zásadní zjednodušení pro podnikatele, kdy není nutné podávat přiznání k dani z příjmů, přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a platit zálohy a vyúčtování pro všechny tři instituce. Namísto toho platíte pouze jedinou pravidelnou platbu, která je každý rok předem administrativně stanovena.

Přihlásit se k paušální dani mohou pouze podnikající fyzické osoby (OSVČ), tedy nikoliv s.r.o. nebo další druhy subjektů. Dále je podmínkou, že to mohou být pouze neplátci DPH (popř. osoby identifikované) s příjmy do 2 milionů Kč ročně.

Pokud má OSVČ i jiné druhy příjmů než jen z podnikání, např. z pronájmu, paušální daň sice uplatnit může, ale ztrácí se jedna z hlavních výhod, protože v takovém případě bude i nadále nutné podávat přiznání k dani z příjmů. Ideální je to tak spíše pro ty OSVČ, které mají výhradně příjmy z podnikání.

Komu se vyplatí?

Zde je nutno předeslat, že záměrem zákonodárců při stanovení podmínek paušální daně nebylo primárně to, aby to bylo pro OSVČ finančně výhodné, ale spíše to, aby se zjednodušila administrativa a úřední povinnosti.

Pro většinu OSVČ tak uplatnění paušální daně může paradoxně znamenat vyšší reálné odvody státu (třebaže se najdou mnozí, pro které to výhodné bude). Přesto může s ohledem na jednodušší administrativu dávat smysl na paušální daň přejít. V nejnižším pásmu je výše paušální daně stanovena na 6 208 Kč měsíčně, ve druhém pásmu je to 16 000 Kč, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč. Porovnáním s výší záloh na SP, ZP a DPFO si můžete udělat kalkulaci, zda patříte mezi ty, kterým se to finančně vyplatí.

Do jakého pásma paušální daně spadáte se určuje na základě pravidel, které můžete přehledně nalézt např. v tomto článku ze serveru podnikatel.cz:

Paušální daň - pro koho jsou jednotlivá pásma

Při posuzování finanční výhodnosti je také potřeba vzít v úvahu to, že s paušální daní již nelze uplatnit žádné odečitatelné položky nebo slevy na dani. Toto může být nevýhodné zejména pokud jste dosud uplatňovali daňová zvýhodnění na děti a získávali jste daňový bonus.

Jak postupovat v PROFITu?

Pokud přejdete na paušální daň, moc se toho pro vás v PROFITu nezmění. Nemusíte samozřejmě evidovat své výdaje (to jste ostatně nemuseli ani pokud jste dosud vykazovali paušální výdaje), nicméně i nadále musíte evidovat své příjmy (např. kvůli kontrole překročení hranice 2 milionů korun, kvůli povinné registraci k DPH). Doporučujeme proto ponechat i nadále zapnutý modul daňové evidence.

Co se týká ostatních modulů, tak záleží na vašem business modelu, ale počítejte s tím, že svým odběratelům i nadále budete vystavovat faktury a pokud v PROFITu vedete další agendy, např. sklad či objednávky, budete je vést tak jako doposud.

Jedinou zásadnější změnou je tak to, že již nebudete muset z PROFITu sestavovat zmíněné přiznání a přehledy.