Pokladní provoz

Lze PROFIT používat jako pokladnu?

PROFIT umožňuje použití čtečky (skeneru) čárových kódů pro načítání produktů a podporuje také tisk na pokladních tiskárnách a zobrazování položek na zákaznickém displeji. S těmito periferiemi jej lze používat i jako pokladní systém, kdy se prodej realizuje funkcí pro vystavování vydaných paragonů anebo ve speciálním okně pro pokladní prodej (aktivuje se pod menu Nastavení → Možnosti → Paragony → Použití okna pro pokladní prodej, pouze s licencí PLUS).

Použití čtečky

Pro načítání čárových kódů je třeba zvolit typ čtečky, který je kompatibilní s Windows (má ovladač pro Windows), což splňuje naprostá většina dnes prodávaných modelů. Čtečku připojte k počítači a bez nutnosti nějaké složitější konfigurace je možné ji přímo začít v PROFITu používat.

Důležité ale je, abyste v položkách ceníku v políčku Kód měli zapsané číselné podoby EAN kódů (EAN-13):

Poté již můžete produkty načítat do okna vydaného paragonu anebo maloobchodního okna čtečkou, pro načtený kód se doplní údaje z ceníku a je možné pokračovat v načítání dalších položek:

Další volby pro použití čtečky najdete pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Použití čtečky čárových kódů. Zde lze nastavit, zda má po načtení položky systém nastavit kurzor na pole množství anebo přejít na další řádek. Další volbou je, zda se má při načtení opakujícího se kódu přidat položka jako další řádek anebo připočítat k množství do existujícího řádku s danou položkou.

Použití pokladní tiskárny

Standardní tisk z PROFITu předpokládá použití klasické tiskárny s tiskem na běžný kancelářský formát (A4, popř. A5). V této podobě můžete samozřejmě doklady tisknout z PROFITu na pokladně také, nicméně kvůli nákladům i rychlosti tisku je zpravidla vhodnější použít jehličkovou nebo termální pokladní tiskárnu. S PROFITem jsou kompatibilní (podobně jako u čteček) ty modely, které dokážete spojit s počítačem a nainstalovat do Windows (stačí i s ovladačem Generic / Text Only).

Po zapojení a zavedení tiskárny do Windows je třeba v PROFITu provést její konfiguraci pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Použití pokladní tiskárny.

Základní volbou je způsob tisku, můžete volit buď rychlejší textový (vhodný pro většinu jehličkových tiskáren) anebo grafický režim. U textového režimu je potřeba nastavit správně šířku řádku (počet znaků), což je nutné pro každou tiskárnu vyzkoušet. Nastavíte-li cestu na obrázek s logem (podle modelu tiskárny buď barevné, černobílé, nebo ve stupních šedi) bude se v grafickém režimu v horní části paragonu tisknout. Logo lze v některých případech tisknout i v textovém režimu, avšak ne s ovladačem Generic / Text Only.

Ukázka tisku paragonů v grafickém a textovém režimu:


Dalšími volbami lze zajistit i automatický ořez papíru či otevření pokladní zásuvky. Na pokladní zásuvku můžete nastavit klávesovou zkratku, kterou pak zásuvku můžete z PROFITu kdykoliv otevřít. Více informací k těmto volbám najdete v nápovědě nebo uživatelské dokumentaci.

Použití zákaznického displeje

PROFIT podporuje zobrazování informací o prodeji na zákaznickém displeji. Zobrazovány jsou informace o účtovaných položkách, aktuálním součtu, informace o platbě atd., jak odpovídá zvyklostem v maloobchodním prodeji:

Lze používat klasický externí zákaznický displej (podporovány jsou aktuálně modely Virtuos, Aedex, Epson, DSP800, Firich a další příkazově kompatibilní displeje) anebo virtuální (= plovoucí okno, které lze umístit na sekundární monitor). Konfigurace použití displeje se v PROFITu provede pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Použití zákaznického displeje.

Pokladní prodej a sklady

Při pokladním prodeji můžete (s licencí PLUS) nechávat systém zboží automaticky odepisovat ze skladové evidence. Máte tak vždy k dispozici okamžitý přehled o stavu jednotlivých položek na skladu.

U rychloobrátkového zboží by ale mohl časem nastat problém, že jak vznikne na skladových kartách dlouhá historie mnoha naskladnění a vyskladnění, stane se výpočet skladové ceny metodou FIFO nebo WAVG výpočetně velmi náročnou úlohou. Protože PROFIT tyto ceny přepočítává v reálném čase po každé operaci, mohlo by postupně docházet ke zpomalování reakce systému na vložení paragonu. Proto doporučujeme při pokladním prodeji rychloobrátkového zboží nastavit na skladu oceňovací metodu ceník - nákup, která tímto problémem netrpí a nebude tak systém zatěžovat.

Nastavení provedete pod menu Sklady → Seznam skladů → Editovat:

Dejte však pozor na to, že tato metoda není daňově uznatelná a tak budete-li chystat z PROFITu přiznání k dani z příjmů, do něhož je třeba zahrnout ocenění skladových zásob, přepněte před sestavením přiznání metodu zpět na FIFO/WAVG a systém přepočte ceny zadanou metodou. Poté můžete sestavit daňový výstup a vrátit oceňování skladu zpět na ceníkové oceňování pro bezproblémový pokladní provoz.

Dalším doporučením při pokladním provozu je nemít v PROFITu otevřeno zbytečně mnoho oken a nemít v nich navoleno zobrazení dlouhých období (např. Rok nebo Vše). Každé otevřené okno s mnoha daty může zbytečně zatěžovat systém.

Podpora

Potřebujete-li při zprovoznění pokladního provozu s PROFITem asistenci, můžete se obrátit na některou z partnerských firem, jejichž technici Vám mohou zajistit dodávku a instalaci kompatibilního hardware a nastavení všeho potřebného v PROFITu. Upozorňujeme, že se jedná se o placené služby účtované dle ceníku dané partnerské firmy.

Partnerské firmy:

BACKER COMPUTER CZ s.r.o.
Jiráskova 762, Týn nad Vltavou
www.backercz.cz

CS23 s.r.o.
Nová 332, Liberec
www.cs23.cz

HWcom s.r.o.
Svatá 239, Zdice
www.hwcom.cz

Ing. František Řihák
Česká 183/22, Letovice
www.vtkt.cz

IT-max s.r.o.
Blatenská 967/71, Chomutov
www.it-max.cz

Ladislav Havel, h-it
Vysoká 49, Havlíčkův Brod
www.h-it.cz

Prolamy s.r.o.
Duchcovská 2602, Teplice
prolamy.cz