Přehled SP v PDF

Obdobně jako daňová přiznání pro finanční správu, stejně tak i přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ (SP) je systému generován v elektronickém formátu XML. V tomto návodu si ukážeme, jak můžete přehled převést do formulářové podoby (PDF) na e-portálu ČSSZ.

Jak přehled nahrát na e-portál a zkonvertovat do PDF

V PROFITu sestavíme přehled a necháme jej uložit, například na plochu. Pokračujeme kliknutím na následující odkaz:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/osvc-2023

Na této stránce klikneme na Načíst tiskopis ze souboru:

Na další stránce klikneme na tlačítko Procházet:

Vyhledáme a otevřeme XML soubor z PROFITu (v našem příkladu jej máme na ploše):

Soubor se načte a zobrazí se v on-line formuláři:

Odskrolujeme zcela dolů a zde ve spodní části použijeme tlačítko Vytisknout/Uložit do PDF:

Přehled se uloží do formátu PDF: