Přenositelnost licencí

Jak je to s přenositelností zakoupené licence PLUS na nový počítač?

Licence náleží subjektu, který ji zakoupil. Tento subjekt s ní může disponovat, tedy používat ji na jednom zařízení a v případě potřeby ji bezplatně přeregistrovat (přenést) na zařízení nové.

Jak postupovat při přenosu licence?

Deaktivujte licenci v PROFITu na starém zařízení použitím funkce pod menu SystémLicence. V okně s licenčními informacemi klepněte na odkaz Chcete přenést licenci na jiný počítač a zadejte váš e-mail:

Licence na tomto zařízení bude deaktivována (PROFIT bude v režimu FREE) a na uvedený e-mail Vám bezprostředně poté příjde nový klíč, který použijete pro aktivaci licence PLUS na novém zařízení.

Co když už původní instalace není dostupná?

Pokud nemáte přístup k původnímu zařízení (např. kvůli poškození, ztrátě či krádeži), použijte pro vyřízení přenosu formulář:

Formulář pro přenos licence

Pozor ale na to, že pro správné vyplnění formuláře musíte znát správně všechny podrobnosti k převáděné licenci: číslo, klíč a e-mail.

Pravidla a podmínky pro přenosy licencí

Zadaný e-mail musí být shodný s e-mailem, pro který byla licence objednána/aktivována. Deaktivaci a následné zaslání nového klíče není možné provést na jiný e-mail.

Každou licenci lze takto bezplatně převést maximálně jedenkrát za měsíc (1x za 30 po sobě jdoucích dní).

Při deaktivaci licence a následné aktivaci na novém zařízení musí být počítač připojený na internet a PROFIT musí mít na bráně Firewall povolenu komunikaci směrem na internet.

V případě, že licenci nedokážete nebo nemůžete přenést pomocí této funkce (např. proto, že nemůžete použít původní e-mail, potřebujete přenos dříve než za 30 dní od posledního přenosu nebo nemáte přístup k původnímu zařízení a neznáte licenční údaje) obraťte se s tímto požadavkem na e-mail licence@lpsoft.cz. Upozorňujeme, že v takovém případě bude vyřízení přenosu licence zpoplatněno.