Přiznání k DPH nyní již jen elektronicky (XML)

Paragraf
27.12.2013

S novým rokem 2014 vstupuje do účinnosti ustanovení novelizovaného zákona o DPH, které stanoví povinnost plátců DPH předkládat od 1.1.2014 daňové přiznání již jen v elektronické podobě v XML formátu.

V zákoně je výjimka pro fyzické osoby, jejichž obrat za posledních 12 kalendářních měsíců nepřekročil 6 000 000 Kč. Jste-li tedy fyzická osoba - plátce DPH, jejíž obrat nepřekonává tuto hranici, můžete si vybrat a i nadále můžete přiznání k DPH tisknout nebo exportovat do PDF z PROFITu ve formulářové podobě anebo používat výstup do XML. Pro ostatní subjekty - právnické osoby a fyzické s vyšším obratem, ovšem platí povinnost posílat přiznání již jen v XML formátu datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem anebo přes daňový portál.

Více informací najdete k tomuto tématu například v tomto článku na serveru ohrozeny.podnikatel.cz:

Nové povinnosti pro podnikatele. Přiznání k DPH pouze elektronicky

Dejte si pozor na to, že nová povinnost platí přesně od 1.1.2014, tzn. již pro přiznání za 4. čtvrtletí / prosinec 2013.

Jak postupovat v PROFITu?

PROFIT je na elektronické přiznání k DPH plně připraven. Máte-li povinnost sestavit přiznání v elektronické podobě, v okně pro sestavení přiznání k DPH klikněte na tlačítko 'Možnosti' a dále na volbu 'Sestavit XML':

Vygenerovaný soubor pak pošlete zvoleným kanálem daňové správě.