Přiznání k DPH nyní již jen elektronicky (XML)

Paragraf
18.1.2016

S novým rokem 2016 vstoupilo do účinnosti ustanovení novelizovaného zákona o DPH, které stanoví povinnost plátců DPH předkládat od 1.1.2016 daňové přiznání již jen v elektronické podobě v XML formátu a to všem bez výjimky.

V zákoně byla dosud výjimka pro fyzické osoby, jejichž obrat za posledních 12 kalendářních měsíců nepřekročil 6 000 000 Kč. Tato výjimka byla zrušena, platí tedy povinnost posílat přiznání již jen v XML formátu datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem anebo přes daňový portál.

Pozor: nová povinnost platí přesně od 1.1.2016, tzn. již pro přiznání za 4. čtvrtletí či prosinec 2015!

Jak postupovat v PROFITu?

PROFIT je na elektronické přiznání k DPH plně připraven. Máte-li povinnost sestavit přiznání v elektronické podobě, v okně pro sestavení přiznání k DPH klikněte na tlačítko 'Možnosti' a dále na volbu 'Sestavit XML':

Vygenerovaný soubor pak pošlete zvoleným kanálem daňové správě.

Funkce pro sestavení formulářové podoby přiznání zůstane v PROFITu ještě nějaký čas pro případné potřeby sestavovat dodatečné přiznání, časem ale bude odstraněna.