Načítání faktur z QR kódů

QR-Faktura
12.6.2024

V PROFITu od verze 2024.04 byla implementována podpora QR formátů QR-Faktura / QR-Platba+F. Tyto QR kódy umožňují načítání dodavatelských faktur do ekonomického systému jednoduchým naskenováním. V PROFITu lze nyní QR kódy ve standardech QR-Faktura a QR-Platba+F jak načítat, tak je také umísťovat do vašich faktur.

Jaké jsou výhody?

Použití QR kódů pro načítání dat faktur má mnoho výhod. Především to šetří čas - proč byste měli trávit hodiny svého cenného času opisováním dodavatelských faktur, když je můžete jednoduše naskenovat čtečkou nebo mobilem? Další výhodou je ale také zmenšení chybovosti, přeci jen při opisování mnoha údajů dojde snadno k chybám, což načítání z QR kódů eliminuje.

Jsou i nějaké nevýhody?

Největším problémem QR technologie je fakt, že datový objem kódu je omezený a nelze tak do něj zakódovat úplně vše. Zejména se to týká položek - není bohužel možné zajistit, aby data načtená z QR kódu obsahovala podrobný rozpis, načte se pouze rekapitulace DPH, což je ovšem u drobných faktur zpravidla akceptovatelné zjednodušení.

A jak na to?

QR-Faktury lze do PROFITu načítat do knihy přijatých faktur, buď naskenováním kódu čtečkou, kamerou notebooku anebo přes obrázek vyfocený např. mobilem. Jako vstup lze vložit také celou fakturu v PDF, pokud obsahuje platný kód ve formátu QR-Faktura / QR-Platba+F (upozornění: načítání přímo z PDF je experimentální funkce, u které negarantujeme 100% úspěšnost).

Podívejte se na krátké video, kde je zachycen postup naskenování z QR kódu a z PDF:

Pro tisk QR kódů do vašich faktur stačí jen použít některou z aktuálních tiskových šablon, které již pozici pro QR obsahují. Konfiguraci vzhledu a obsahu kódu nastavíte během chvilky pod menu Nastavení → Možnosti → Faktury → Vlastnosti QR kódů.