Rozšířený ceník

Standardní ceník v PROFITu umožňuje definovat pro každý produkt fixní nákupní a prodejní ceny v různých měnách, avšak jednotné pro všechny dodavatele i odběratele. Do určité míry lze ceny diferencovat pomocí nastavení zákaznických slev, nicméně pokud potřebujete pracovat se zcela oddělenými cenovými hladinami, je vhodné použít doplněk rozšířený ceník.

Pro každý produkt pak můžete definovat více cen zařazených do některého z pojmenovaných ceníků:

Jednotlivé definované hladiny (ceníky) lze přiřazovat jednotlivým zákazníkům a dodavatelům a tím předurčíte jejich ceny v obchodních modulech systému (objednávky, paragony, faktury):

Rozšířený ceník také umožňuje definovat maržový způsob stanovení prodejních cen, kdy se cena stanovuje z aktuální skladové (nákupní) ceny připočtením nadefinované marže. Volit marže lze pro každý jednotlivý produkt samostatně a lze opět definovat různé úrovně (hladiny) marží pro různé skupiny odběratelů:

S doplňkem systém samozřejmě umožní zobrazení cen pro zadanou hladinu na obrazovce (v okně ceník) či vytištění zadaného ceníku ve formě reportu.

Doplněk rozšířený ceník je vhodný především pro velkoobchodní/distributorský model podnikání, zapnout jej můžete pod menu Nastavení → Moduly → Více → Rozšířený ceník.

Doplněk není standardní součástí PROFITu (ani s licencí PLUS). Lze jej vyzkoušet na 10 záznamů v ceníku zdarma, nicméně pro trvalé použití je třeba jej zakoupit - jedná se o příplatkový rozšiřující doplněk a licence je třeba pro každý počítač, kde plánujete rozšířený ceník využívat - ať již definicí cen nebo např. při fakturaci, kdy se z rozšířeného ceníku přebírají ceny.

Objednat rozšířený ceník