Rozšířená přístupová práva

Doplněk rozšířená přístupová práva umožňuje nastavovat práva na data (záznamy) = kdo má právo vidět v hlavních knihách všechny záznamy a kdo jen své (které sám vložil). V kombinaci se standardními právy na funkce tak lze dosáhnout velmi podrobné úrovně nastavení přístupových práv.

Na počítači se zakoupeným doplňkem v definici uživatele získáte v sekci práva možnost volby, k jakým datům má daný uživatel přístup:

Uživatel s přístupem jen ke svým datům má toto omezení ve všech hlavních knihách systému (včetně uživatelsky definovaných odvozených ze standardních): v knihách objednávek, paragonů a faktur (řádných i zálohových), v daňové evidenci, v peněžních knihách a v knihách skladových příjmů a výdejů.

Dejte pozor na to, že záznamy ve společných základních a číselníkových agendách, jako jsou adresář, ceník, projekty, majetek, vozidla, kniha jízd nebo sklad (přehled skladových karet), jsou dostupné vždy všem, bez ohledu na výše uvedenou volbu (nemá-li k nim mít uživatel přístup, je třeba přístup odebrat v nastavení práv na funkce, nelze zde uplatňovat viditelnost jen vlastních dat). Stejně tak pozor na to, že pokud má uživatel přístup k nějakému reportu, tak v reportu se toto omezení neuplatňuje, což znamená, že se vytisknou vždy všechny záznamy odpovídající zadaným výběrovým kritériím reportu.

Doplněk lze v PROFITu zapnout pod menu Nastavení → Moduly → Více → Rozšířená přístupová práva.

Doplněk není standardní součástí PROFITu (ani s licencí PLUS). Jedná se o příplatkový rozšiřující doplněk, který je třeba zakoupit. Reálně však stačí tento doplněk aktivovat jen pro jeden "administrátorský" počítač, na kterém se definují uživatelské účty. Pro samotné použití (tedy uplatňování omezení přístupu k datům) již není doplněk potřeba a proto zpravidla stačí koupit jen jednu licenci pro celou firmu.

Objednat rozšířená přístupová práva