PROFIT - ukázky obrazovek

Výpočet daně a pojištění, graf struktury nákladů

Sestavení přehledů pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ

Vložení vydané faktury (varianta bez DPH)

Náhled tisku a odeslání faktury e-mailem

Sestavení přiznání k DPH

Ceník, editace položky (produktu)

Daňová evidence - editace záznamu (účetního zápisu)

Majetková kniha, editace a tisk majetkové karty

Skladová kniha, skladová karta a editace příjmu zboží na sklad

Graf vývoje nákladů a výnosů

Grafy vývoje zůstatků na účtu a na pokladně