Stabilita systému

PROFIT je velmi stabilní a bezporuchová aplikace. Nikdy neuvolňujeme ke stažení nestabilní a neověřené verze. Přesto existují okolnosti, za nichž může docházet, nikoliv vinou PROFITu samotného, k pádům aplikace či podobným problémům.

Máte-li takové potíže, projděte si následující body a vylaďte vše tak, aby důvod nestability byl eliminován.

Vliv operačního systému

PROFIT je aplikací pro Windows, doporučujeme jej provozovat na aktualizovaných originálních Windows řady 10 nebo 11. Na jiných operačních systémech nemůžeme zaručit 100% spolehlivost a stabilitu.

Nekompatibilní software

Běhové prostředí operačního systému bohužel nedokáže zajistit bezpečnou izolaci jednotlivých aplikací. Stává se, že některé programy negativně ovlivňují funkčnost jiných aplikací.

V současnosti víme o těchto programech, které zasahují do běhu PROFITu a způsobují mu potíže, jsou s naším programem nekompatibilní:

» Sticky Passwords: software pro správu hesel, způsobuje pády PROFITu. Program není nutné odinstalovat, je ale třeba dát v jeho nastavení PROFIT do výjimek.

» Grammarly: desktopová verze programu pro kontrolu anglické gramatiky, způsobuje pády PROFITu. Program není nutné odinstalovat, je ale třeba jej před prací v PROFITu vypnout (vpravo v systémové oblasti volbou exit po kliku pravým tlačítkem nad ikonou G).

» Reverso: desktopová verze překladače, způsobuje pády PROFITu. Program není nutné odinstalovat, je ale třeba jej před prací v PROFITu vypnout (vpravo v systémové oblasti volbou exit po kliku pravým tlačítkem nad ikonou Reverso).

» Lupa: nástroj ze sady Usnadnění přístupu ve Windows, použití nad PROFITem způsobuje pády PROFITu. Je třeba se vyvarovat použití Windows Lupy spolu s PROFITem. Potřebujete-li zvětšit zobrazení, doporučujeme použít standardní zvětšení měřítka v nastavení obrazovky ve Windows.

» Indikátor textového kurzoru: nástroj ze sady Usnadnění přístupu ve Windows pro zvýšení viditelnosti kurzoru. Jeho použití nad PROFITem způsobuje pády PROFITu, nástroj je třeba pro práci v PROFITu mít vypnutý.

Tento seznam nemusí být úplný. Nelze vyloučit, že se může objevit další program nebo nástroj, který bude způsobovat potíže běhu PROFITu. Pokud na takové potíže narážíte a nepoužíváte žádný z uvedených programů, doporučujeme zkoušet odinstalovávat jednotlivé aplikace instalované do daného PC a průběžně testovat chování PROFITu, dokud neidentifikujete příčinu.

Poškození databázového souboru

K programovým chybám a následnému zavírání PROFITu může také docházet v situaci, kdy dojde k poškození databázového souboru. Toto se typicky pozná tak, že zatímco na jedné firmě vše jde bez problémů, na jiné se objevují chyby a program se zavírá. V chybách se objevuje zpráva "database file appears corrupt".

Tento problém naštěstí není příliš běžný, u instalací na pevném disku se prakticky nevyskytuje. Může se to však stát u instalací na USB disku, typicky v důsledku nesprávného odpojení disku od počítače, nekorektního vypnutí počítače anebo i z jiných příčin (výboj statické elektřiny, vliv silnějšího magnetického pole a podobně). V každém případě tento problém nezavinil náš software (je to stejné, jako když se poškodí Wordový dokument – nepůjde nejspíše otevřít, ale chyba Wordu to není).

Nejlepším řešením je zkontrolovat a opravit vadné sektory na disku anebo jej vyměnit, poté obnovit data ze zálohy z doby před vznikem tohoto problému a doplnit chybějící data.

Za určitých okolností lze poškozenou databázi opravit bezplatnými nástroji Firebird, šance na úspěch jsou ale omezené (cca. 30%) a není to zcela triviální operace - nestačí někde jen něco kliknout, je třeba postupovat podle návodu v angličtině a pracovat přes příkazovou řádku, viz How to repair a corrupt Firebird database?

Existují také komerční nástroje, které dokáží údajně opravit i rozsáhleji poškozenou databázi, jsou ale poměrně drahé a v ceně je možnost opravit omezené množství databází. Jde např. o FirstAID For Firebird. Nemáme ovšem s těmito programy žádnou ověřenou zkušenost, nemůžeme za to dát žádnou garanci.