Účtování v cizí měně?

Paragraf
9.10.2023

Od ledna 2024 vstoupí v platnost legislativní změna, umožňující vedení účetnictví v jiné měně než CZK, typicky v EUR. Jaké jsou pozitivní i negativní aspekty spojené s přechodem na účetnictví v cizí měně, dává smysl na účtování v EUR přejít a bude to podporované v PROFITu?

Nejprve je třeba zmínit, že přechod na účtování v EUR nebude pro každého. Za prvé, týká se jen subjektů, které vedou podvojné účetnictví, tedy nikoliv OSVČ, kteří vedou daňovou evidenci. Za druhé, předpokladem je splnění podmínek tzv. funkční měny dle mezinárodních účetních standardů IFRS, což v praxi znamená, že účetní jednotka musí realizovat v dané měně většinu své činnosti. Pokud tedy nemůžete prokázat, že již nyní používáte EUR jako svou hlavní měnu, i kdybyste velmi chtěli, na účtování v EUR přejít nemůžete.

Pokud podmínky splňujete, je třeba zvážit veškeré aspekty. Například to, že se již poté nelze vrátit k CZK. Odchod od CZK bude tedy dobrovolný, návrat takřka nemožný. Účtování v EUR sice může přinést nějaké dílčí výhody, ovšem nevýhod bude řada. Od komplikovaného zpracování mezd, výkazů pro zdravotní pojišťovny, ČSSZ a další instituce, přes složité vyúčtování daní, poplatků, penalizací a jiných transakcí s veřejnou správou a dalšími tuzemskými subjekty. Odborníci se shodují, že pro některé firmy, např. ty, které jsou součástí zahraniční konsolidované závěrky (tedy velké koncerny, holdingy a korporace), může mít přechod na jinou měnu význam, u ostatních účetních jednotek ovšem jednoznačně převažují nevýhody a rizika.

Více informací např. v tomto článku z webu e15:

Účetnictví v cizí měně: Příležitost nebo past?

Jak to bude v PROFITu?

S ohledem na výše zmíněné, při znalosti naší uživatelské báze, která je tvořena především malými firmami, nikoliv nadnárodními koncerny a holdingy, jsme došli k závěru, že implementovat novou možnost vedení účetnictví v EUR v tuto chvíli nebudeme.

K tématu ještě doplňme, že otázka účetní měny nemá žádnou přímou souvislost s možností vést v PROFITu pokladny a bankovní účty v cizích měnách. Možnost evidovat pokladní a bankovní transakce v EUR, USD, GBP, CHF či v jakýchkoliv jiných konvertibilních měnách není nijak omezena - téma tohoto článku se týká výhradně interních mechanismů v rámci účetní osnovy, kde zůstává jako zúčtovací měna CZK.

A co až opravdu Česká republika přijme Euro?

To je něco zcela jiného. Pakliže k tomu bude dostatečná politická vůle, ČR splní podmínky přijetí a rozhodne se přijmout k určitému datu jako svou měnu Euro, pak garantujeme, že PROFIT bude v dostatečném předstihu na takovou změnu plně připravený.