Účetnictví

Účetnictví (dříve „podvojné účetnictví“) jsou dle zákona č. 563/1991 povinny vést všechny podnikající právnické osoby a dále všechny podnikající fyzické osoby, jejichž obrat přesahuje 25 milionů kč anebo jsou zapsané do obchodního rejstříku.

Modul účetnictví v profitu nahrazuje výchozí modul daňová evidence. Modul není standardní součástí PROFITu, pro jeho použití je třeba jej aktivovat pod menu Nastavení → Moduly.

Rozsah účetnictví v PROFITu

Implementace účetnictví v profitu pokrývá potřeby většiny mikro či malých účetních jednotek s účetní osnovou pro podnikatele dle vyhlášky č. 500/2002. Pokud však vaše společnost spadá do jiné kategorie, ať už velikostí (střední či velká účetní jednotka) anebo druhem (týká se např. nepodnikajících subjektů nebo finančních institucí, fondů a podobně), tak bohužel použití modulu účetnictví v profitu nebude vhodné.

Při rozhodování berte prosím na vědomí také to, že rozsah funkcí modulu účetnictví v PROFITu je zúžený, nejedná se o rozsáhlé a všezahrnující řešení typu SAP. Více informací...

Výhody použití modulu účetnictví v PROFITu

Použití účetního modulu v profitu přináší mnoho výhod oproti variantě, kdy se v PROFITu vede pouze provoz a účtování probíhá v jiném systému:

Není nutné řešit přenosy dat a synchronizaci změn mezi PROFITem a externím účetním systémem, díky použití integrovaného řešení v PROFITu máte vše na jednom místě.

Většinu účetních zápisů provede program automaticky (např. zaúčtování faktur, úhrad, odpisů, cestovních příkazů, pokladních a bankovních operací…), díky čemuž odpadá velké množství manuální účetní práce.

Jednodušší technická infrastruktura – ve firmě se řeší instalace, nastavení a provoz pouze jednoho systému místo dvou.

Levnější pořizovací a provozní náklady – platí se jen jeden software místo dvou a navíc za ceny PROFITu, tedy obecně nižší než u srovnatelných programů na trhu, včetně možnosti zakoupit jednorázově časově neomezené licence bez dalších poplatků, což jinde bude problém nalézt.

Snadná obsluha ve stylu PROFITu – troufáme si tvrdit, že naše účetnictví je snazší na použití než u většiny jiných programů. Obsluhu účetního modulu v PROFITu zvládne i laik s určitými základními znalostmi principů účetnictví, nemusí to tedy být nezbytně jen kvalifikovaný účetní.

Ukázka obrazovky: vložení účetního zápisu

Automatizovaná účetní uzávěrka - nemusíte ručně provádět veškeré povinné kroky, systém provede vše nezbytné dle platné legislativy.

Sestavení účetních výkazů a daňového přiznání - na základě účetních dat systém sestaví povinné i vedlejší účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, předvaha, účetní deník) a přiznání k dani z příjmů (DPFO nebo DPPO podle typu subjektu).

Ukázka obrazovky: sestavení rozvahy (bilance)

Podmínky použití účetnictví v PROFITu

Modul lze do 10 záznamů v účetním deníku vyzkoušet zdarma, pro trvalé použití je ale třeba zakoupit samostatnou licenci tohoto modulu (pozor: modul není zdarma ani s licencí plus).

Objednat