Uložení dat PROFITu

Do jakých souborů ukládá PROFIT data?

Veškerá data zapsaná do systému jsou uložena v databázovém souboru PROFIT1.fdb.

Pokud máte v systému založeno více firem, budou další firmy v samostatných dále číslovaných souborech PROFIT2.fdb, PROFIT3.fdb atd. (číslování odpovídá pořadí zakládání firem).

Nastavení jsou uložena v souborech PROFIT.ini a PROFITusr.ini.

To, kde jsou v počítači tyto soubory umístěny, záleží na tom, kam byl nainstalován samotný program.

Instalace do Program Files

V případě instalace PROFITu do Program Files jsou soubory v uživatelské složce, dle bitové verze Windows:

32-bitové Windows:

c:\Users\{jménouživatele}*\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\PROFIT

64-bitové Windows:

c:\Users\{jménouživatele}*\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\PROFIT

* místo {jménouživatele} bude vaše uživatelské jméno z Windows.

Pozor: složka AppData může být skrytá - je třeba povolit zobrazení skrytých souborů.

Instalace mimo Program Files

V případě, že je systém nainstalován jinam, např. do složky c:\PROFIT, tak jsou data vždy ve stejné složce jako samotný program, v tomto příkladu tedy c:\PROFIT.

Toto platí i pro veškeré USB instalace, instalace na Google disku a podobně.