Videonávody

Úprava tiskových šablon

Jak upravovat tiskové šablony, jak vložit logo, změnit styl písma.


Jak vystavit dobropis

Jak v PROFITu vystavit dobropis (opravný daňový doklad).


Import plateb z banky

Jak importovat platby z banky a párovat je s fakturami.


Použití vlastních typů dokladů - nabídky

Jak do systému přidat vlastní knihy dokladů (v tomto případě knihy nabídek) a jak s nimi pracovat.


Vystavení daňového dokladu na přijatou zálohu

Jak v PROFITu vystavit daňový doklad na přijatou zálohovou platbu a jak vše vyúčtovat v konečné faktuře.