Síťová verze s databází na VPS serveru

Co to je VPS, jaké jsou výhody umístění databáze na VPS server?

VPS je zkratka pro Virtual Private Server. Jedná se o pronájem soukromého serveru u hostingové společnosti, na kterém můžete provozovat serverové služby pro potřeby Vaší společnosti bez nutnosti zajišťovat provoz fyzického počítače.

Výhody

● aktuální data na všech pracovních stanicích
● není potřeba konfigurovat a provozovat virtuální privátní síť
● nemusíte provozovat vlastní PC-server (odpadají zejména náklady na elektrickou energii)

Nevýhody

● nutnost kvalitního připojení k internetu
● cena VPS
● alespoň částečná zkušenost s provozem serveru (vše si musíte zprovoznit a nastavit sami)

Příklad řešení

Provozováním VPS nebo nabídkami konkrétního VPS řešení se jakožto tvůrci systému přímo nezabýváme. V tomto návodu předáváme zkušenost jednoho našeho uživatele, který zakoupil VPS u hostingové společnosti, vše si zprovoznil, nastavil a zdokumentoval. Berte to jako možný postup, kterým se lze inspirovat, avšak konkrétní podmínky či nastavení mohou být v určitých situacích odlišné. Při potížích je třeba se obracet na podporu dodavatele instalované softwarové komponenty či služby, nikoliv na nás.

Návod

Operační systém na virtuální server vám naistaluje poskytovatel na základě vaše výběru. Já si vybral Linux Ubuntu, protože s ním mám alespoň nějaké zkušenosti. A tím servis poskytovatele končí, dál už musíte sami.

POZOR celá správa a konfigurace se provádí příkazovou řádkou!

Telnet klient

Stáhněte si do svého počítače telnet klienta, např. Putty. Nakonfigurujte připojení k serveru (IP adresa vašeho VPS, případně port) a přihlaste se podle pokynů od provozovatele, např.:

Uživatel: root
Heslo: *****

Pozor, když píšete heslo, tak v terminálu kurzor stojí, jako by jste nic nepsali.

Dále je potřeba si uvědomit, že na linuxech se:

● v cestách se nepoužívá "\" ale "/"
● nepoužívá se "C:"
● rozlišují se velká a malá písmena (A není to samé jako a)

Pár základních příkazů:

cd – změna aresáře: cd /etc/data
ls – výpis obsahu adresáře
sudo – provést příkaz s nejvyššími opráněními

FTP server

Provedeme instalaci FTP serveru, abychom nějak mohli kopírovat naše soubory na server.

1. aktualizace repository

sudo apt-get update

2. instalace ftp serveru VsFTPD

sudo apt-get install vsftpd

3. otevřete v textovém editoru konfigurační soubor pro editaci

sudo nano /etc/vsftpd.conf

nebo

sudo vi /etc/vsftpd.conf

Odkomentujte na řádcích 29 a 33

write_enable=YES
local_umask=022

Odkomentujte řádek 120, aby se zabránilo přístupu k ostatním složkám mimo domov adresáře.

chroot_local_user=YES

přidejte následující řádek na konec

allow_writeable_chroot=YES

a přidejte následující řádky pro pasivní režim přenosu

pasv_enable=Yes
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100

4. restartujte službu vsftpd

sudo service vsftpd restart

Nyní bude FTP server naslouchat na portu 21. Vytvořte uživatele /usr/sbin/nologin, aby se zabránilo přístupu k bash shell pro uživatele FTP příkazem:

sudo useradd -m admin -s /usr/sbin/nologin
sudo passwd admin

a napište heslo, které si zvolíte.

Povolte přístup pro přihlášení nologin v shell, tak že otevřete soubor /etc/shells v editoru:

sudo nano /etc/shells

a přidejte následující řádek na konec:

/usr/sbin/nologin

Soubor uložte a zkuste se připojit pomocí nějakého FTP klienta (Total Commader, WinSCP) na náš nový FTP server:

port:21
jméno:admin
heslo: ***** (heslo FTP, které jste zadali v konfiguraci)

Pokud vše funguje, nakopírujte soubor PROFIT1.fdb.

Instalace dabázového serveru FireBird 2.5

Nejprve přidejte zdroj do ppa repository:

sudo add-apt-repository ppa:mapopa

Aktualizujte seznam aplikací v repository:

sudo apt-get update

Kontrola obsažených verzí:

apt-cache search firebird2.5-*

Nainstalujte verzi Super Server, instalace se zahájí příkazem:

sudo apt-get install firebird2.5-super

Potvrďte instalaci:

Do you want to continue [Y/n]? y

Spusťte konfiguraci:

sudo dpkg-reconfigure firebird2.5-super

Server: ANO
Password: ***** (nastavte heslo uživatele SYSDBA do Firebirdu)

Nastavte práva k souboru s naší databází:

cd /home/admin
sudo chown firebird.firebird PROFIT1.fdb

Nyní můžete zkusit připojení k naší databázi pomocí konzoly isql-fb:

$ isql-fb

SQL> connect "/home/admin/PROFIT1.fdb" user 'SYSDBA' password '*****';

Odpověď:

Database: "/var/lib/firebird/2.5/data/employee.fdb", User: SYSDBA
SQL>

Zobrazení tabulek databáze:

SQL> show tables;

Zobrazení verze:

SQL> show version;

Ukončení konzoly:

SQL> quit

Zediteujte soubor firebird.conf pro připojení Profitu:

sudo nano /etc/firebird/2.5/firebird.conf

a upravte řádky:

RemoteAuxPort = 3051
RemoteBindAddress = XXX.XXX.XXX.XXX (napiště IP vašeho serveru)

Soubor uložte a restartujte celý server.

Konfigurace PROFITu

V PROFITu z menu zvolte Systém → Otevřít firmu a zadejte:

IP adresa: XXX.XXX.XXX.XXX (napiště IP vašeho serveru)

Umístění souboru na serveru: /home/admin/PROFIT1.fdb

V parametrech serveru nastavte:

Systémové přihlašovací jméno: SYSDBA

Heslo: ***** (heslo SYSDBA, které jste zadali při konfiguraci Firebirdu)

a Připojit.


Řešení na klíč

Máte-li zájem o provoz databáze anebo celého PROFITu v cloudu (na VPS serveru), můžete se také obrátit na partnerské firmy nabízící komplexní zajištění a realizaci všeho potřebného na klíč.

Outsourcing Solution CZ s.r.o. (Dragon Cloud)
Záhřebská 24, 120 00 Praha 2
www.dragon-cloud.cz

Windie s.r.o.
Metylovice 72, Metylovice, Frýdek-Místek
www.windie.cz