Síťová verze s databází na VPS serveru

Co to je VPS, jaké jsou výhody umístění databáze na VPS server?

VPS je zkratka pro Virtual Private Server. Jedná se o pronájem soukromého serveru u hostingové společnosti, na kterém můžete provozovat serverové služby pro potřeby Vaší společnosti bez nutnosti zajišťovat provoz fyzického počítače.

Výhody

● aktuální data na všech pracovních stanicích
● není potřeba konfigurovat a provozovat virtuální privátní síť
● nemusíte provozovat vlastní PC-server (odpadají zejména náklady na elektrickou energii)

Nevýhody

● nutnost kvalitního připojení k internetu
● cena VPS
● alespoň částečná zkušenost s provozem serveru (vše si musíte zprovoznit a nastavit sami)

Příklad řešení

Provozováním VPS nebo nabídkami konkrétního VPS řešení se jakožto tvůrci systému přímo nezabýváme. V tomto návodu předáváme zkušenost jednoho našeho uživatele, který zakoupil VPS u hostingové společnosti, vše si zprovoznil, nastavil a zdokumentoval. Berte to jako možný postup, kterým se lze inspirovat, avšak konkrétní podmínky či nastavení mohou být v určitých situacích odlišné. Při potížích je třeba se obracet na podporu dodavatele instalované softwarové komponenty či služby, nikoliv na nás. Za funkčnost a aktuálnost tohoto návodu nepřebíráme zodpovědnost.

Návod

Operační systém na virtuální server vám naistaluje poskytovatel na základě vaše výběru. Já si vybral Linux Ubuntu, protože s ním mám alespoň nějaké zkušenosti. A tím servis poskytovatele končí, dál už musíte sami.

POZOR celá správa a konfigurace se provádí příkazovou řádkou!


Telnet klient

Stáhněte si do svého počítače telnet klienta, např. Putty. Nakonfigurujte připojení k serveru (IP adresa vašeho VPS, případně port) a přihlaste se podle pokynů od provozovatele, např.:

Uživatel: root
Heslo: *****

Pozor, když píšete heslo, tak v terminálu kurzor stojí, jako by jste nic nepsali.

Dále je potřeba si uvědomit, že na linuxech se:

● v cestách se nepoužívá "\" ale "/"
● nepoužívá se "C:"
● rozlišují se velká a malá písmena (A není to samé jako a)

Pár základních příkazů pro linuxový terminál:

cd – změna aresáře: cd /etc/data
ls – výpis obsahu adresáře
sudo – provést příkaz s nejvyššími opráněními
cp – kopie
rm - vymazání
cd - přechod do adresáře
mkdir - vytvoření adresáře


Midnight Commander (volitelné)

Midnight Commander je souborový manažer, jeho instalace není nutná, nicméně je to pomocník při orientaci a kontrole přítomnosti souborů na disku (serveru). Manažer pracuje v textovém režimu.

Instalace:

sudo apt-get update
sudo apt-get install mc

Spuštění:

mc

Pro plný přístup:

sudo mc


FTP server

FTP server je nezbytný, aby bylo možné nějak kopírovat naše soubory na server. Proveďte instalaci:

sudo apt-get update
sudo apt-get install vsftpd

V textovém editoru otevřete konfigurační soubor pro editaci:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

nebo

sudo vi /etc/vsftpd.conf

Odkomentujte na řádcích 29 a 33:

write_enable=YES
local_umask=022

Odkomentujte řádek 120, aby se zabránilo přístupu k ostatním složkám mimo domov adresáře:

chroot_local_user=YES

A přidejte následující řádek na konec:

allow_writeable_chroot=YES

Pro pasivní režim přenosu přidejte:

pasv_enable=Yes
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100

Restartujte službu vsftpd:

sudo service vsftpd restart

Nyní bude FTP server naslouchat na portu 21. Vytvořte uživatele /usr/sbin/nologin, aby se zabránilo přístupu k bash shell pro uživatele FTP příkazem:

sudo useradd -m admin -s /usr/sbin/nologin
sudo passwd admin

a napište heslo, které si zvolíte.

Povolte přístup pro přihlášení nologin v shell, tak že otevřete soubor /etc/shells v editoru:

sudo nano /etc/shells

a přidejte následující řádek na konec:

/usr/sbin/nologin

Soubor uložte a zkuste se připojit pomocí nějakého FTP klienta (Total Commader, WinSCP) na náš nový FTP server:

port:21
jméno:admin
heslo: ***** (heslo FTP, které jste zadali v konfiguraci)

Pokud vše funguje, nakopírujte soubor PROFIT1.fdb.


FireBird 4.0

Nejprve stáhněte a rozbalte instalační balíček (konkrétní adresa se může lišit podle verze):

wget https://github.com/FirebirdSQL/firebird/releases/download/v4.0.0/Firebird-4.0.0.2496-0.amd64.tar.gz -O /tmp/firebird.tar.gz

Balíček se stáhne do /tmp. Přemístěte se do adresáře a balíček rozzipujte a roztarujte:

cd /tmp
gunzip firebird.tar.gz
tar –xvf firebird.tar

Přejděte do adresáře s install.sh (přesný název se opět může lišit podle verze) a změňte skript na spustitelný:

cd Firebird-4.0.0.2496-0.amd64
chmod +x install.sh

Spusťte instalaci:

sudo bash install.sh

Pokud instalace hlásí, že chybí knihovny tommath, doinstalujte je a instalaci poté spusťte znovu:

sudo apt-get update
sudo apt-get install libtommath-dev

Firebird poté vyzve k zadání nového hesla pro SYSDBA a nainstaluje se do složky /opt/firebird/, spustitelné části jsou v /opt/firebird/bin/.

Nastavte práva k databázovým souborům (zde pro příklad PROFIT1.fdb složce /home/user/Public):

sudo chown firebird:firebird /home/user/Public/PROFIT1.fdb

Databáze zaregistrujte:

cd /opt/firebird/bin/
sudo bash registerDatabase.sh Profit /home/user/Public/PROFIT1.fdb


Konfigurace PROFITu

V PROFITu z menu zvolte Systém → Otevřít firmu a zadejte:

Název nebo IP adresa serveru: ***.***.***.*** (vložte IP adresu serveru)
Umístění souboru na serveru: /home/user/Public/PROFIT1.fdb

V parametrech serveru nastavte:

Systémové přihlašovací jméno: SYSDBA
Systémové heslo: ***** (heslo SYSDBA, které jste zadali při konfiguraci Firebirdu)


Řešení na klíč

Máte-li zájem o provoz databáze anebo celého PROFITu v cloudu (na VPS serveru), můžete se také obrátit na partnerské firmy nabízící komplexní zajištění a realizaci všeho potřebného na klíč.

Outsourcing Solution CZ s.r.o. (Dragon Cloud)
Záhřebská 24, 120 00 Praha 2
www.dragon-cloud.cz

Windie s.r.o.
Metylovice 72, Metylovice, Frýdek-Místek
www.windie.cz