Rychlost a výkonnost systému

Jak vyladit PROFIT, aby rychlost odezvy byla co nejlepší?

PROFIT používá pro ukládání dat moderní SQL databázovou technologii, kde ani statisíce záznamů nepředstavují problém a systém dokáže být stále stejně rychlý. Přesto existuje několik faktorů, které je třeba brát v úvahu při provozu systému tak, aby nedocházelo ke zpomalení vlivem nevhodné konfigurace.

Podívejte se na jednotlivé faktory a vylaďte vše tak, aby byl PROFIT co nejrychlejší.

Vliv hardware

Pokud je systém v jednouživatelské konfiguraci, zpravidla postačuje běžný kancelářský počítač či notebook. Přesto je jasné, že čím výkonnější stroj použijete, tím lépe. Ještě důležitější je to pak u serveru, je-li PROFIT v síťové konfiguraci. Pro malou firmu s malým datovým provozem stačí server v konfiguraci lepšího PC, s většími objemy zpracovávaných dat by ale již měl být použit výkonný server s vícejádrovým procesorem, dostatečnou pamětí a rychlým datovým úložištěm. Poměřujete-li rychlost PROFITu s velkými ERP systémy, berte na vědomí, že systémy jako SAP jsou zpravidla provozovány na rack serverech v cenové hladině od půl milionu Kč výše a není tedy rozumné srovnávat nesrovnatelné, pakliže nemáte PROFIT na podobném hardware...

Při použití na USB disku může hrát dílčí roli rychlost použitého disku. S běžným flash diskem bude rychlost systému vždy nižší než s rychlým externím SSD diskem.

Vliv sítě

Na rychlost PROFITu může mít vliv rychlost místní sítě (LAN) a internetového připojení. Rychlost LAN ovlivní reakční dobu systému u všech operací PROFITu v síťové konfiguraci. Zajistěte, aby latence byla co nejnižší.

Větší vliv může hrát latence (rychlost odezvy) a přenosová rychlost připojení k internetu. Jde jednak o situaci, kdy je PROFIT v síťové konfiguraci připojován k serveru přes internet (ať už přes VPN nebo přímo). Síťová latence tohoto spojení je zcela zásadní a při latenci vyšší než 50 ms bude systém reagovat zpomaleně. Přenosová rychlost také ovlivní práci se systémem – u připojení s malou rychlostí přenosu bude zejména otevírání knih a jejich osvěžování po vložení či editaci záznamu velmi pomalé.

Dejte pozor na to, že i u lokální konfigurace se může na odezvě systému projevit pomalé internetové připojení, pokud máte zapnuté síťové služby na pozadí. Jde např. o kontrolu nových verzí systému při startu PROFITu (toto může u pomalého internetového připojení zpomalit start systému) a automatické stahování kurzů ČNB (které může v určitých časech zpomalovat systém). Pochopitelně, že přímo používané síťové služby jako vyhledání záznamu v ARESu, jsou na rychlosti internetu přímo závislé. Toto berte v potaz také tehdy, pokud máte v tiskové šabloně QR kód, který se generuje prostřednictvím webové služby – při pomalém internetu se v důsledku získávání QR kódu zpomalí tisk nebo sestavení PDF faktury.

Vliv otevřených knih

Většina hlavních knih v systému (knihy faktur, paragonů, objednávek, daňová evidence, peněžní knihy) umožňuje navolit zobrazené období (vpravo dole přes tlačítko Možnosti). Navolené období u otevřených knih může s narůstajícím počtem záznamů mít poměrně významný vliv na reakční dobu systému při vložení a editacích záznamů.

Jak je to možné? Problém nastává, máte-li otevřeny knihy dokladů a v nich nastaveno delší zobrazené období (např. rok nebo „Vše“), protože při zápisu nového (nebo i editaci existujícího) záznamu dojde následně k osvěžení (znovunačtení) dat v těchto knihách tak, aby se správně zobrazila změněná data. Samotné vložení záznamu je určitě pořád stejně rychlé, ale osvěžení dat může zejména při velkém množství záznamů chvilku trvat (zejména u síťové konfigurace s pomalou sítí, viz. výše). Pro uživatele to pak vypadá, jako kdyby vložení záznamu trvalo dlouho.

Proto, máte-li velké množství záznamů, doporučujeme nemít otevřeno trvale velké množství knih a/nebo nastavit si v knihách kratší zobrazené období (např. jen aktuální měsíc, hlavně ne trvale volbu „Vše“).

Případně, zejména pokud chcete rychle zadávat velké množství dokladů, lze také všechny knihy vypnout a doklady zadávat přímo z hlavního menu nebo klávesovou zkratkou (např. vydaná faktura = SHIFT+F7), to je pak reakce systému úplně nejrychlejší.

Vliv upravených tiskových šablon

Pokud je systém pomalý zejména při tisku (popř. uložení do PDF či odeslání mailem) anebo při ukládání faktur se zašrktnutou volbou vytisknout, může hrát významnou roli také velikost tiskové šablony. Je to proto, že PROFIT zpracovává tiskovou šablonu binárně znak po znaku a pokud jsou v šabloně obsaženy velké obrázky a velikost souboru je větší než 1 MB, může to vést k výraznému zpomalení PROFITu při tisku.

Pozorujete-li tedy výkonnostní problém spojený s tiskem nebo ukládáním do PDF, prověřte použité tiskové šablony. Pokud jsou velké, zmenšete je tak, aby velikost byla do 1 MB (veškeré použité obrázky a grafiku je třeba zmenšit před vložením do šablony), poté bude odezva systému výrazně lepší.

Vliv skladového přeceňování

Při vkládání faktur a paragonů můžete (s licencí PLUS) nechávat systém zboží automaticky odepisovat ze skladové evidence. Máte tak vždy k dispozici okamžitý přehled o stavu jednotlivých položek na skladu. U rychloobrátkového zboží ale může nastat problém tím, jak vznikne na skladových kartách dlouhá historie mnoha naskladnění a vyskladnění a výpočet skladové ceny metodou FIFO nebo WAVG se stane výpočetně velmi náročnou úlohou. Protože PROFIT tyto ceny přepočítává v reálném čase po každé operaci, mohlo by postupně docházet ke zpomalování reakce systému na vložení dokladu.

Proto doporučujeme, zejména při pokladním prodeji rychloobrátkového zboží, nastavit na skladu oceňovací metodu ceník - nákup, která tímto problémem netrpí a nebude tak systém zatěžovat.

Nastavení provedete pod menu Sklady → Seznam skladů → Editovat:

Dejte však pozor na to, že tato metoda není daňově uznatelná a tak budete-li chystat z PROFITu přiznání k dani z příjmů, do něhož je třeba zahrnout ocenění skladových zásob, přepněte před sestavením přiznání metodu zpět na FIFO/WAVG a systém přepočte ceny zadanou metodou. Poté můžete sestavit daňový výstup a vrátit oceňování skladu zpět na ceníkové oceňování pro bezproblémový pokladní provoz.

Poznámka: přepnutí oceňovací metody celého skladu zpět na FIFO/WAVG může trvat v závislosti na množství záznamů delší čas (několik desítek minut nebo i několik hodin!), nechte tuto operaci ale doběhnout.