Modul výroba

Modul výroba umožňuje vedení evidence výrobních procesů, sledování vyrobených produktů a spotřebovaných surovin. Modul řeší automaticky propisy výrobních procesů do skladů (odepisování spotřebovaných surovin, naskladňování hotových výrobků) a umožňuje sledování ekonomiky tohoto procesu (automatické propočty nákladových cen produktů, sledování provozního zisku jednotlivých výrob)

Modul se dá využít nejen u typicky výrobou se zabývajících firem a živností, jako je řemeslná, potravinářská či průmyslová výroba, ale také u obchodních profesí, u nichž se často provádí různé produktové transformace (např. přebalování produktů z větších balení na menší, vytváření různých balíčků typu 2+1 zdarma atd.).

Základem modulu je definice výrobních plánů, ve kterých definujete, jaké suroviny a v jakých množstvích jsou použity k dané výrobě, výrobní náklady a finální produkt(-y). Do výrobní knihy pak zaznamenáváte jednotlivé realizace těchto plánů. Systém provádí vyskladnění spotřebovaných surovin, spočítá celkovou nákladovou cenu produktů (z reálných skladových cen spotřebovaných surovin a výrobních nákladů) a provede jejich naskladnění. Z těchto údajů systém stanoví (provozní) zisk jednotlivých výrob. Celkovou ziskovost výroby lze vyjet reportem k zadanému časovému období.

Modul lze v PROFITu zapnout pod menu Nastavení → Moduly → Více → Výroba:

Modul výroba není standardní součástí PROFITu (ani s licencí PLUS). Jedná se o příplatkový rozšiřující modul, který lze vyzkoušet zdarma (omezení: 3 výrobní plány, 10 výrobních záznamů). Pro trvalé použití je třeba jej zakoupit.

Objednat