Změna sazeb DPH od 1.1.2024

Paragraf
7.12.2023

Od nového roku tak dojde ke změně dolních (snížených) sazeb DPH z dosavadních 10% a 15% na jednu sazbu ve výši 12%. Základní sazba zůstává nezměněna na výši 21%. Kromě toho, dochází i k přeřazení některých služeb ze základní do snížené (např. příležitostná autobusová doprava osob, dodání mléčných nápojů) anebo naopak z dosavadních snížených do základní sazby (např. dodání řezaných květin, palivového dřeva či nemléčných nápojů, kadeřnické služby, podávání nápojů v restauraci, služby autorů a umělců a další).

Jak postupovat v PROFITu?

Nejprve předešleme, že pokud nejste plátce DPH, změna se Vás kromě změny v dodavatelských cenách nejspíše nijak přímo nedotkne a nemusíte prakticky nic nastavovat.

Pokud jste plátce DPH, pak doporučený postup je následující:

1) Ověřte, zda máte poslední platnou verzi PROFIT 2023.05. Pokud ne, aktualizujte ji.

2) Dokud nezaložíte nové daňové období, neměňte sazby DPH v nastavení ani v ceníku. Nové období doporučujeme zakládat co nejpozději, ideálně až ke konci roku, ne zbytečně dříve.

3) Až založíte nové daňové období pro rok 2024, systém Vám sám nabídne nastavení správných sazeb na 12% a 21% (potvrďte) a nabídne automatický přepočet cen v ceníku.

Neexistuje žádný legislativní předpis, který by plátcům DPH nařizoval, jakým způsobem mají upravit svůj ceník při změně sazeb DPH. V praxi se používá buď metoda ponechání konečných cen (absorbce změny DPH do základu) nebo metoda promítnutí změněného DPH do konečné ceny, kombinace těchto dvou metod, případně zcela nové nacenění daného produktu.

V PROFITu je možné nechat ceník automaticky přepočítat jednou z popsaných metod:

Třetí volbou je ceník automaticky nepřepočítávat (upravíte jej ručně).

Provedením automatického přepočtu dojde ke změně u všech položek ve snížených sazbách, a to jak v nákupních tak prodejních cenách. Je samozřejmě možné, nechat systém automaticky přepočítat ceník jednou z popsaných metod a poté ručně dořešit výjimky, upravit ceny tam, kde daná metoda nevyhovuje.

Bohužel systém nedokáže žádným způsobem samočinně vyřešit případné přesuny mezi sazbami (viz výše). Pokud se vás týkají, musíte tyto změny v ceníku provést ručně.

Při vystavování faktur na konci roku se snažte postupovat chronologicky, tzn. nejprve vystavte všechny faktury patřící do roku 2023, teprve poté proveďte založení nového roku, přepočet ceníku a pokračujte ve vystavování faktur roku 2024. Pokud budete přesto potřebovat po novém roce ještě dodatečně vkládat loňské faktury, tedy se starými sníženými sazbami, dejte pozor na to, že systém nevrátí automaticky staré ceny a staré sazby - jen vám povolí je se starými sazbami zadat. Budete tak muset vložit ceny a sazby do dokladu ručně (a pozor na zpětný propis cen do ceníku, nemáte-li zafixované ceníkové ceny).

V období kolem přelomu věnujte zvýšenou pozornost kontrole přijatých faktur, obecně by vše s datem zdanitelného plnění do 31.12.2023 mělo být se sazbami 10%, 15% a 21%, vše s datem od 1.1.2024 se sazbami 12% a 21%. Při zjištění nesrovnalostí doporučujeme kontaktovat vystavitele dokladu s upozorněním na nesrovnalost či daňového poradce s dotazem na správný postup zpracování takového dokladu.