Daňová přiznání v PDF

Z PROFITu lze sestavovat daňová přiznání, například pro daně z příjmů (DPFO, DPPO), daň z přidané hodnoty (DPH), kontrolní hlášení (KH), souhrnné hlášení (SH), vyúčtování srážkové či zálohové daně z mezd a další.

Uvedené daňové výstupy jsou ze systému generovány tak, jak je požaduje finanční správa - v elektronickém formátu XML, který je ovšem pro člověka relativně nečitelný. V tomto návodu si ukážeme, jak můžete přiznání převést do formulářové podoby (PDF) na daňovém portálu ("mojedane").

Jak přiznání nahrát na daňový portál a zkonvertovat do PDF

Postup je snadný. Nejprve v PROFITu sestavíme daňové přiznání, v tomto příkladu uděláme přiznání k DPFO a necháme jej uložit na plochu. A poté pokračujeme kliknutím na následující odkaz:

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo

Na této stránce klikneme na Načtení ze souboru:

Dále na tlačítko Procházet v řádku Můj počítač:

Vyhledáme a otevřeme XML soubor z PROFITu (v našem příkladu jej máme na ploše):

Soubor se načte a zobrazí se informace o případných chybách v přiznání (v našem případě bez chyb). V pravé části obrazovky vybereme možnost uložit do PDF tlačítkem Úplný opis k tisku:

Přiznání se pak stáhne ve formátu PDF:

Pozor: tato podoba přiznání je určena výhradně pro vaši kontrolu či archivaci. Neposílejte přiznání v PDF daňovému úřadu, takové podání bude odmítnuto. Finanční správě je třeba přiznání zasílat vždy v XML!

A co jiné XML soubory z PROFITu?

Pokud potřebujete zkonvertovat do PDF také formulář ČSSZ, přejděte na návod Přehled SP v PDF.