Daňová přiznání v PDF

Z PROFITu lze sestavovat daňová přiznání, například pro daně z příjmů (DPFO, DPPO), daň z přidané hodnoty (DPH), kontrolní hlášení (KH), souhrnné hlášení (SH), vyúčtování srážkové či zálohové daně z mezd a další.

Uvedené daňové výstupy jsou ze systému generovány tak, jak je požaduje finanční správa - v elektronickém formátu XML, který je ovšem pro člověka relativně nečitelný. V tomto návodu si ukážeme, jak můžete přiznání převést do formulářové podoby (PDF) na daňovém portálu ("mojedane").

Jak přiznání nahrát na daňový portál a zkonvertovat do PDF

V PROFITu sestavíme daňové přiznání, v tomto příkladu DPFO. Ujistíme se, že máme zatrhnutou volbu Otevřít sestavené přiznání na daňovém portálu:

Po stisknutí OK se z PROFITu sestaví přiznání, XML soubor se automaticky otevře na daňovém portálu a zobrazí se informace o případných chybách v přiznání (v našem případě bez chyb). V pravé části obrazovky vybereme možnost uložit do PDF tlačítkem Úplný opis k tisku:

Přiznání se pak stáhne ve formátu PDF:

Pozor: tato podoba přiznání je určena výhradně pro vaši kontrolu či archivaci. Neposílejte přiznání v PDF daňovému úřadu, takové podání bude odmítnuto. Finanční správě je třeba přiznání zasílat vždy v XML!

A co jiné XML soubory z PROFITu?

Pokud potřebujete zkonvertovat do PDF také formulář ČSSZ, přejděte na návod Přehled SP v PDF.