Elektronická evidence tržeb (EET)

Modul EET řeší hlášení tržeb a veškeré související povinnosti dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Princip činnosti modulu EET

Systém s modulem EET zajistí odesílání zpráv o tržbách daňové správě, vygenerování bezpečnostního kódu poplatníka (BKP), převzetí fiskálního identifikačního kódu (FIK) a vytištění prodejního dokladu se všemi zákonnými náležitostmi. Modul umožňuje běžný („on-line“) i zjednodušený („off-line“) režim, kdy se doklady vystavené v době bez připojení odesílají následně po připojení k internetu.

Příklad tisku účtenky s vyznačenými náležitostmi EET na pokladní tiskárně v grafickém režimu:

Tisknout faktury a paragony s EET náležitostmi lze samozřejmě i na standardních A4 tiskárnách.


Pro koho a od kdy

Povinnost zaregistrovat se k EET a vykazovat elektronicky tržby platí v současnosti pro podnikající subjekty (fyzické i právnické osoby, plátce i neplátce DPH), kteří realizují prodeje v hotovosti a obdobnými platebními prostředky (např. stravenkami, šeky, poukázkami), zabývající se ubytovacími nebo stravovacími službami, maloobchodem či velkoobchodem. Zproštěni EET jsou subjekty, které nemají hotovostní příjmy, popř. mají hotovostní příjmy jen zcela výjimečně.

Před startem ostrého EET je možné testovat funkčnost PROFITu s EET modulem v ověřovacím módu, kdy probíhá komunikace mezi PROFITem a serverem EET tak jako ve skutečném provozu, ale odeslané záznamy nejsou považovány za skutečné tržby.

Jak postupovat?

Pokud Vám vzniká povinnost zúčastnit se EET, pak musíte provést několik kroků.

1. Zajištění infrastruktury

Pro provoz EET je třeba mít zajištěno kvalitní připojení k internetu. Nemusí být nijak zvlášť rychlé, ale mělo by být pokud možno stabilní, bez výpadků. Není-li ve vaší lokalitě dostupný žádný způsob stabilního připojení k internetu, můžete si vyřídit při registraci (krok 2) povolení k zjednodušenému (off-line) režimu EET a tento režim pak nastavíte v PROFITu. V tomto režimu pak budete odesílat tržby jednou za 5 dní.

Dále je třeba ověřit, že máte použitelný počítač, resp. operační systém. Finanční správa se pro komunikaci rozhodla používat nejmodernější šifrovací protokoly (TLS 1.1 nebo vyšší). Problém je, že ve starších Windows, např. XP nebo Vista, tyto šifrovací protokoly nejsou.

POZOR: EET nebude fungovat na Windows XP nebo Vista!
Možnost instalace chybějících protokolů do starších Windows není reálná, protože jde o jádrové funkce operačního systému, jejichž doplnění by mohl nabídnout jedině Microsoft, který ovšem pro tyto verze Windows ukončil podporu a dále je neaktualizuje.

Pokud se vás EET týká a PROFIT používáte např. na Windows XP, budete muset řešit upgrade operačního systému nebo dokonce výměnu celého počítače.

2. Registrace k EET

Registraci k EET je možné provést buď osobně na FÚ anebo elektronicky na daňovém portálu (přihlášení vyžaduje autentizaci datovou schránkou). Registrací získáte přístupové údaje k přístupu do EET sekce na daňovém portálu, kde si vyřídíte následující:

» Přihlášení provozoven - získáte číslo pro každou provozovnu, tato čísla zadáte v konfiguraci EET v PROFITu a následně se číslo provozovny bude tisknout na doklady (povinný údaj).

» Vytvoření certifikátu - požádáte o vystavení certifikátu pro EET a stáhnete si jej. Certifikát slouží jako váš podpis - autentizuje, že daná tržba je hlášena opravdu od vás. Můžete si nechat vystavit i více certifikátů, např. pro jednotlivé provozovny nebo dokonce pokladny, což lze v PROFITu využít, ale pro jednoduchost doporučujeme alespoň ze začátku používat jen jeden certifikát. Certifikát v souboru ve formátu P12 je poté potřeba nahrát do počítače s PROFITem.

Návod na vytvoření certifikátu ve formátu P12

3. Aktivace modulu EET v PROFITu

Tento krok je snadný, aktivaci EET modulu provedete v PROFITu pod menu Nastavení → Moduly → Více → Elektronická evidence tržeb.

4. Konfigurace EET a ověření komunikace

Pod menu Nastavení → Možnosti → Program → Elektronická evidence tržeb bude potřeba nastavit konfiguraci. Zadáte číslo provozovny, označení pokladny a zejména cestu a heslo k certifikátu. Podrobnosti k nastavení najdete v nápovědě.

Před termínem startu vaší vlny EET nastavte nejprve ověřovací mód, v tomto módu vyzkoušejte komunikaci s EET. Nebudete-li dostávat chyby komunikace, systém bude po technické stránce připravený pro EET.

5. Zakoupení licence

Modul EET není standardní součástí PROFITu a není k dispozici zdarma (a to ani s licencí PLUS). Bezplatně jej lze pouze vyzkoušet na odeslání 10 záznamů. Pro trvalé použití je třeba jej zakoupit - jedná se o příplatkový rozšiřující modul a licence je třeba pro každý počítač, který chcete používat jako EET pokladnu.

Licenci na modul samozřejmě můžete koupit až těsně před startem ostrého provozu, ale doporučujeme ji raději zakoupit v předstihu.

Zakoupit licenci EET

6. Ostrý start

Prošli jste úspěšně všechny předchozí body? Výborně, nyní je to již snadné - k termínu ostrého startu jen přehodíte v konfiguraci mód z ověřovacího na ostrý.

Máte další otázky nebo se objevil nějaký problém?

Podívejte se na odpovědi na nejčastější otázky k EET v PROFITu.

Podpora

Potřebujete-li při zprovoznění EET s PROFITem asistenci, můžete se obrátit na některou z partnerských firem, jejichž technici Vám mohou zajistit dodávku a instalaci kompatibilního hardware a nastavení všeho potřebného v PROFITu. Upozorňujeme, že se jedná se o placené služby účtované dle ceníku dané partnerské firmy.

Partnerské firmy:

BACKER COMPUTER CZ s.r.o.
Jiráskova 762, Týn nad Vltavou
www.backercz.cz

CS23 s.r.o.
Nová 332, Liberec
www.cs23.cz

HWcom s.r.o.
Svatá 239, Zdice
www.hwcom.cz

Ing. František Řihák
Česká 183/22, Letovice
www.vtkt.cz

IT-max s.r.o.
Blatenská 967/71, Chomutov
www.it-max.cz

Ladislav Havel, h-it
Vysoká 49, Havlíčkův Brod
www.h-it.cz

Prolamy s.r.o.
Duchcovská 2602, Teplice
prolamy.cz

SWS Kolín s.r.o.
Mostní 70, Kolín
www.softwareservis.eu