Práce s elektronickými fakturami ISDOC

PROFIT od verze 2020.01 umožňuje zpracovávat faktury ve formátu ISDOC (elektronická faktura). V tomto návodu ukážeme, jak vystavovat odběratelům z PROFITu faktury ve formátu ISDOC a jak je naopak do programu načítat, obdržíte-li takovou fakturu od dodavatele.

Co je ISDOC?

ISDOC je standard pro elektronickou fakturaci v ČR. Jedná se o formát souboru, který lze načítat do většiny programů bez nutnosti ručního přepisování, čímž se ušetří mnoho zbytečné manuální práce.

Obecné informace o standardu ISDOC najdete např. na této stránce.

Pro prohlížení nebo tisk ISDOC souborů mimo PROFIT doporučujeme také freeware program ISDOC Reader.

Jak z PROFITu vystavit fakturu ve formátu ISDOC?

Vystavení faktury ISDOC z PROFITu je snadné. Fakturu normálně vložíte do knihy vydaných a poté použijete funkci Uložit do souboru (CTRL+S) a zvolíte formát ISDOC:

Dále lze ISDOC formát použít ve funkci pro odeslání faktury e-mailem. Zde je na výběr, zda má být faktura přiložena ve formátu PDF anebo ISDOC:

Ve spodní části (pod tlačítkem Možnosti) lze nastavit digitální podepisování vystavených ISDOC souborů. Takový podpis zaručí zákazníkovi, že faktura je opravdu od vás (není podvržená) a obsah nebyl nikým změněn (padělán). Použití podpisu není povinné, obecně jej však lze doporučit. Abyste mohli ISDOC faktury podepisovat, musíte mít šifrovací certifikát X.509 vystavený pro vás důvěryhodnou certifikační agenturou.

Jak do PROFITu importovat přijaté ISDOC faktury?

Import ISDOC faktur je také snadný. Provede se pod menu Systém → Importovat data, jako typ importu zvolíte Faktury a zadáte cestu na importovaný ISDOC soubor a načtete tlačítkem Zpracovat:

Před prvním importem ISDOC je třeba klepnout na odkaz pro nastavení konfigurace a následně přes tlačítko Načíst ze souboru nahrát potřebné nastavení ze souboru Faktury ISDOC.defx

Importované faktury se načtou vždy do knihy přijatých faktur.

Další informace

Chcete-li vědět více k problematice ISDOC v PROFITu, podívejte se na FAQ (často kladené otázky).