Mzdy

Mzdový modul v PROFITu umožňuje vést evidenci pracovních smluv, vytvářet, spravovat a účtovat mzdové záznamy a řešit hlavní výstupy související s činností zaměstnanců vůči daňové správě, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení.

Modul není standardní součástí PROFITu, pro jeho použití je třeba jej aktivovat pod menu Nastavení → Moduly.

Rozsah modulu Mzdy v PROFITu

Podporovány jsou pracovně právní vztahy založené na pracovním poměru, tradičně označované jako HPP - Hlavní pracovní poměr (dnes ovšem správně pouze Pracovní poměr), stejně jako právní vztahy založené na dohodách: DPČ - Dohoda o pracovní činnosti a DPP - Dohoda o provedení práce.

Systém poskytne možnost přehledného vedení evidence těchto pracovních smluv, zpracování měsíčních mezd, včetně možnosti jejich automatického generování, evidence jejich výplat, to vše s automatickým zaúčtováním do daňové evidence nebo podvojného účetnictví. Systém vytiskne potřebné doklady jako výplaního lístky, mzdové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, zápočtové listy... V neposlední řadě také sestaví hlavní výstupy pro finanční úřad, zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.

PROFIT s mzdovým modulem dokáže zastat mnoho z pravidelné rutinní práce mzdové účetní. Při rozhodování však berte na vědomí to, že rozsah funkcí modulu Mzdy v PROFITu je daný tím, že se zaměřuje výhradně na zpracování a zúčtování mezd, nejedná se o všezahrnující řešení pokrývající i související záležitosti personalistiky či jiných souvisejících pracovně-právních agend. Více informací...

Výhody použití modulu účetnictví v PROFITu

Použití modulu Mzdy v profitu přináší mnoho výhod oproti variantě, kdy byste mzdovou agendu řešili ručně či externě a do PROFITu pouze o mzdách účtovali:

Jedno centralizované uložení dat - díky použití integrovaného řešení mzdové agendy v PROFITu máte vše na jednom místě – nemusíte hledat mzdové záznamy či informace o smlouvách v papírech či v jiném systému.

Většinu účetních zápisů provede program automaticky - systém bude provádět zaúčtování mezd a jejich výplat, díky čemuž odpadá množství manuální účetní práce.

Jednodušší technická infrastruktura – ve firmě se řeší instalace, nastavení a provoz pouze jednoho systému místo dvou.

Levnější pořizovací a provozní náklady – platí se jen jeden software místo dvou a navíc za ceny PROFITu, tedy obecně nižší než u srovnatelných programů na trhu, včetně možnosti zakoupit jednorázově časově neomezené licence bez dalších poplatků, což jinde bude problém nalézt.

Snadná obsluha ve stylu PROFITu – troufáme si tvrdit, že naše mzdová agenda je snazší na použití než u většiny jiných programů. Obsluhu účetního modulu v PROFITu zvládne i laik s určitými základními znalostmi principů mzdového účetnictví, nemusí to tedy být nezbytně jen kvalifikovaná mzdová účetní.

Tisky potřebných dokladů – systém zajistí tisk výplatních lístků, zápočtových listů nebo potvrzení o výši příjmů, nebudete tak muset tyto doklady vypisovat ručně anebo sestavovat v jiném softwaru.

Ukázka obrazovky: tisk výplatního lístku

Automatické roční zúčtování daně – systém za vás provede roční zúčtování. Pro účetního tak roční zúčtování představuje jedno kliknutí myší, namísto výpočtu podkladů a jejich přepočtů nebo přepisů do mzdové kalkulačky a podobně...

Sestavení hlavních výstupů pro úřady – na základě mzdové agendy systém sestaví hlavní povinné výstupy pro finanční úřad (Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou), zdravotní pojišťovny (Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele) a správu sociálního zabezpečení (Evidenční listy důchodového pojištění), čímž velmi usnadní komunikaci s těmito institucemi.

Ukázka obrazovky: sestavení přehledu ZP zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovnu

Podmínky použití mzdového modulu v PROFITu

Modul lze do 5 záznamů v mzdové knize vyzkoušet zdarma, pro trvalé použití je ale třeba zakoupit samostatnou licenci tohoto modulu (pozor: modul není zdarma ani s licencí plus).

Objednat