Síťová konfigurace

Jaké jsou výhody síťové konfigurace?

Síťová konfigurace je vhodná, pokud s PROFITem s daty stejné firmy chce pracovat více uživatelů současně. Výhodou oproti jiným variantám (např. předávání dat na USB nebo sdílení plochy) je to, že data jsou vždy všude aktuální a uživatelé mohou pracovat současně a to i ze vzdálených pracovišť.

Síťová instalace funguje tak, že z jednoho z počítačů se udělá datový server a ostatní se k němu připojují – každý tedy v každý okamžik vidí vždy on-line data, např. při zápisu nové faktury se tato faktura okamžitě objeví v otevřených knihách faktur na ostatních počítačích.

Technologické řešení síťové konfigurace PROFITu využívá moderní režim client/server s SQL serverem. Nejedná se tedy o žádné sdílení souborů a podobné zastaralé přístupy. Síťová komunikace je optimalizovaná a umožňuje plnohodnotnou práci i přes internet. Zároveň je za všech okolností zajištěna databázová konzistence a nemůže dojít k problémům současného zápisu více uživatelů.

Jak nastavit síťovou konfiguraci?

1) Nainstalujte na vybraný počítač server systému PROFIT. Může se jednat o běžný počítač nebo o existující server, na hardware nejsou kladeny žádné speciální nároky. Instalace serveru (pro Windows) je přibalena ke každé instalaci systému v podadresáři ClientServer.

2) Po nainstalování serveru přeneste na server z lokálního úložiště databázový soubor PROFIT1.fdb (případně i PROFIT2.fdb a další - pokud je vedeno více firem). Pokud bude jako server použit počítač, na němž byl dosud lokálně PROFIT provozován, lze použít přímo jeho lokální úložiště (jen pozor na to, že PROFIT spuštěný přímo na serveru se pak musí připojovat také síťově, jinak by zamykal databázi).

3) Pokud používáte firewall, je nutné na serveru povolit komunikaci na portu 3050.

Není třeba nastavovat na serveru žádné sdílení složek, vše obstarává serverový software.

4) Nainstalujte nebo nakopírujte systém na jednotlivé stanice, odkud se chcete připojovat. Připojte se k databázi na serveru pomocí funkce Otevřít firmu, kde po stlačení tlačítka Možnosti vyberete volbu Připojovat se k serveru a vyplníte síťový název (nebo IP adresu) počítače-serveru a určíte umístění databázového souboru (cesta je vždy z pohledu serveru):

Tato konfigurace se na daném počítači zapamatuje a při dalším spuštění PROFITu se již rovnou připojí k nadefinovanému serveru.

Provoz přes internet

Systém je možné v síťovém režimu nakonfigurovat i pro provoz přes internet. Jsou možné dvě základní konfigurace tohoto režimu:

1) přímo přes internet, počítač se serverem musí mít veřejnou IP adresu a otevřený port pro komunikaci směrem na internet, na druhém počítači zadáte jako adresu serveru zmíněnou veřejnou IP adresu

anebo (lépe)

2) přes VPN (Virtual Private Network), čímž můžete zpřístupnit server přes internet i pro server bez veřejné IP adresy a navíc je tato metoda lépe zabezpečena. Do adresy serveru zadáte adresu, tak jak ji definuje VPN aplikace nebo dáte jméno počítače-serveru jako v běžné lokální síti. Existuje mnoho programů pro realizaci VPN, lze doporučit např. Cisco VPN nebo LogMeIn Hamachi.

Použití VPS serveru

Nechcete-li provozovat fyzicky vlastní serverový počítač, je možné databázi PROFITu hostovat na pronajatém (hostovaném) virtuálním privátním serveru.

Podívejte se na návod s konkrétním postupem instalace a zprovoznění hostingu na VPS:

Síťová verze s databází na VPS serveru

Máte-li zájem o provoz databáze anebo celého PROFITu na VPS serveru a nechcete realizovat instalaci a konfiguraci VPS vlastními silami, můžete se obrátit na partnerské firmy nabízící komplexní zajištění a realizaci všeho potřebného.

Outsourcing Solution CZ s.r.o. (Dragon Cloud)
Záhřebská 24, Praha 2
www.dragon-cloud.cz

Windie s.r.o.
Metylovice 72, Metylovice, Frýdek-Místek
www.windie.cz