FAQ (často kladené otázky)

Jak do tištěné faktury přidat své logo?

Vložením obrázku s logem do tiskové šablony. Obrázek s logem je třeba mít připravený v souboru typu BMP, GIF, JPG nebo WMF. Otevřete šablonu v interním editoru (menu Nastavení -> Možnosti -> Tisky -> upravit) anebo ve Wordu a na vhodné místo (např. vlevo nahoře) klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vložit obrázek. Změněnou šablonu dejte zavřít a uložte pod novým názvem (např. Faktura [CZE,sDPH,LOGO].rtf) aby se Vám nepřepsala s novou verzí standardních šablon.

Stejným způsobem lze vkládat i další obrázky, např. naskenované razítko s podpisem, slogan nebo loga výrobců či obchodních partnerů.

Na názornou ukázku úpravy tiskových šablon se můžete podívat v sekci videa.

V tiskových šablonách je ve spodní části vložen odkaz na systém PROFIT, mohu jej odstranit?

Ano. Za každou podporu v šíření informací o našem systému děkujeme a to i formou odkazu v patičce vystavených dokladů, ale není to podmínkou použití systému, a pokud si jej tam nepřejete, můžete tento odkaz odstranit.

V tisku faktur nám nefunguje čárový kód, zobrazují se tam prázdné čtverečky… Proč?

Problém bývá v nesprávné verzi fontu Code 128. Existuje více verzí tohoto fontu, pro PROFIT je třeba verze 2.00 z roku 2008. Pokud v počítači je tento font nainstalován v jiné verzi, působí to potíže. Doporučujeme odinstalovat tento font z počítače, poté jej restartovat a spustit PROFIT – ten poté zkusí použít přibalený font správné verze.

Jak vrátit vyfakturované peníze, vystavil-li jsem např. fakturu omylem na vyšší částku nebo když zákazník chce vrátit zboží?

Nejsnadnější je domluvit se se zákazníkem na skartaci původní faktury a vystavení nové faktury se stejným číslem, přičemž všechny vytištěné kopie původní faktury by měly být zničeny. Tento postup z legálního hlediska není zcela čistý – jednou vystavený daňový doklad je platný a neměl by být brán zpět, nicméně pokud dosud faktura nebyla uhrazena a zákazník souhlasí, je tento postup běžný.

Pokud již ale faktura byla uhrazena nebo pokud doklad spadá do již zavřeného období (již podáno přiznání DPH), je jedinou možností vystavit opravný daňový doklad (dobropis).

V PROFITu vystavíte opravný doklad jako vydanou fakturu s tím, že v políčku typ faktury zvolíte "Dobropis", do poznámky nebo textu vložíte odkaz na původní fakturu (datum, číslo – ze zákona povinné!) a do kalkulace zadáte zápornou fakturovanou částku (pokud se vrací zboží, je ideální toto zapsat již jako záporné množství fakturovaného zboží). Záporná částka sníží objem DPH do nejbližšího přiznání. Záporná částka se také po zaznamenání úhrady (vrácení peněz) zapíše jako "záporný příjem" do daňové evidence, čímž se zajistí, že Vám tyto peníze nevstoupí do ani do daně z příjmů a ani nezvýší obrat (a tedy nezvýší daňovou povinnost ani v případě uplatňování paušálu). Pro vytištění opravného dokladu se použije šablona typu "dobropis" (lze si pro tento účel sestavit i vlastní speciální šablonu). Vytištěný opravný doklad si nechte potvrdit zákazníkem. U dobropisu na vracené zboží nezaškrtávejte jeho automatické naskladnění, naskladnilo by se totiž v ceně z dobropisu, která již pravděpodobně obsahuje Vaši marži. Namísto toho doplňte zboží zpět na sklad ručním zápisem (příjem zboží na sklad, vyplňte množství a původní pořizovací cenu) anebo stornujte ze skladu původní výdej.

Na názornou ukázku vystavení dobropisu se můžete podívat v sekci videa.

Potřebujeme zaznamenat likvidaci škodní události na vozidle v obchodním majetku, jak to udělat?

Likvidace škodní události je poměrně složitý účetní případ zpravidla zahrnující tři subjekty – Vás, servis a pojišťovnu. Vše navíc komplikují složitosti s DPH. Problém a správný postup si vysvětlíme na následujícím příkladu:

Jsem plátce DPH a mám v obchodním majetku vozidlo, za kterým likviduji vzniklou pojistnou událost. Auto je již opraveno a cena za opravu v servisu byla vyčíslena takto:

Cena bez DPH: 53 568 Kč
DPH: 11 249 Kč
Celková cena za opravu vč. DPH: 64 817 Kč

Protože je auto pojištěno, zaslala pojišťovna následující rozpis:

Pojistitelem uznaná výše škody: 53 568 Kč
Spoluúčast: 9 045 Kč
Výše pojistného plnění: 44 523 Kč

Pojišťovna tedy zaslala servisu 44 523 Kč a na nás zbylo doplatit 9 045 Kč za spoluúčast, a protože jsem plátce DPH, musel jsem uhradit dalších 11 249 Kč za DPH.

Nejlepší postup, jak správně zanést tento případ do PROFITu, je, že zapíšeme celou fakturu od servisu do knihy přijatých a do úhrad vložíme následující dva záznamy:

» Úhrada 44 523 Kč (forma úhrady: Zápočtem pohledávky)
» Úhrada 20 294 Kč (forma úhrady: Bankovním převodem, Kartou, popř. Hotovost – jak bylo reálně hrazeno)

Obě tyto platby je ovšem třeba zadat bez zaúčtování do daňové evidence, jejich automatické zaúčtování by totiž nebylo správně a musíme jej vložit ručně.

Do daňové evidence pak vložíme tyto zápisy:

» Výdaj 9 045 Kč (daňově uznatelný, typ platby Účetní operace, typ výdajů Autoservis nebo podobná kategorie)
» Výdaj 11 249 Kč (daňově neuznatelný, typ platby Účetní operace, typ výdajů Placené DPH)

Tímto postupem docílíme toho, že bude sedět stav bankovního účtu, autoservisu uhradíme spoluúčast, která se nám promítne do daňově účinných nákladů, uhradíme i celé DPH, které si následně budeme nárokovat na straně odpočtu v rámci nejbližšího přiznání.

Popsaný postup je platný při vedení daňové evidence, v případě podvojného účetnictví je řešení nepatrně odlišné. Zaúčtování faktury zde rozložíme na straně má-dáti na tři účty:

» Účet 511: 9 045 Kč
» Účet 343: 11 249 Kč
» Účet 395: 44 523 Kč

Následně vložíme dvě úhrady stejně jako u daňové evidence, ale zde je necháme zaúčtovat (321/395, resp. 321/221).

Podporuje PROFIT faktury v elektronickém formátu ISDOC?

Ano, podporuje. Z PROFITu lze faktury ukládat do ISDOC přímo z knihy vydaných faktur pomocí funkce Uložit do souboru (klávesová zkratka CTRL+S) anebo lze vybrat formát přílohy ISDOC ve funkci pro odeslání faktury mailem. Fakturu v ISDOC lze nechat PROFITem digitálně podepsat pomocí šifrovacího certifikátu.

Do PROFITu lze také načítat přijaté faktury ve formátu ISDOC od vašich dodavatelů. Toto provedete buď prostým přetažením faktury v ISDOC souboru přímo do příslušné knihy v PROFITu anebo v importním rozhraní pod menu Systém → Importovat data.

Další informace o ISDOC fakturách v PROFITu najdete v tomto návodu.

Potřeboval bych v PROFITu vést evidenci montážních listů a z nich pak generovat faktury. Lze to?

Ano, lze to. V PROFITu lze definovat vlastní typy dokladů, jako jakési poddruhy standardních dokladů (tj. faktur, zálohových faktur, paragonů a objednávek). Pro každý nadefinovaný typ lze nastavit samostatné číslování, vlastní tiskovou šablonu, vlastní knihu nebo vlastní účetní předpis. Toho lze využít pro dodefinování vlastní agendy, např. pro Vámi zmíněné montážní listy.

Postup: nadefinujte si "Montážní list" jako typ vydané zálohové faktury (je vhodné vycházet ze zálohové faktury a ne z řádné, protože montážní list zpravidla není daňový doklad). Nadefinujte samostatnou číselnou řadu a připravte a nastavte si tiskovou šablonu úpravou ze šablony pro zálohovou nebo řádnou fakturu. Dále zvolte, zda mají být montážní listy ve vlastní knize (přidala by se jako položka pod menu Zálohy) anebo v normální knize spolu se zálohovými fakturami. Pro vystavení montážního listu pak klikněte na vydání nové zálohové faktury a v poli typ vyberete "Montážní list" anebo prostě jako nový záznam do knihy montážních listů (pokud jste si ji navolili). Automaticky se doklad očísluje řadou pro montážní listy a vytiskne se šablonou pro montážní listy. Z takto zadaného "Montážního listu" pak můžete vygenerovat konečnou fakturu. Do jedné faktury lze připojit i více montážních listů. Pokud nenavolíte samostatnou knihu, pak si v knize vydaných zálohových faktur nastavte zobrazení sloupce "Typ", ať snadno vidíte, co je klasická (standardní) zálohová faktura a co montážní list.

Tip: podobně jako montážní listy lze nadefinovat např.:
- Servisní protokol (typ zálohové faktury)
- Prodejka – daňový doklad (typ faktury nebo paragonu)
- Nabídka (typ objednávky)
- Kalkulace (typ objednávky)
- Poptávka (typ objednávky)
- Dodací list (typ zálohové faktury)

Poznámka k dodacím listům: v PROFITu jsou dodací listy standardně vedeny jako doplňkový tisk k fakturám (řádným i zálohovým), přičemž se na ně tiskne seznam zboží z faktury podle nastavení z ceníku (volba Tisknout na dodací list), ale pokud potřebujete mít jejich samostatnou plnou agendu, můžete si ji takto nadefinovat.

Pozor: při definici a použití vlastních typů dokladů dejte pozor na to, že tato funkcionalita je trvale přístupná jen s licencí PLUS (není trvale součástí licence FREE).

Na názornou ukázku postupu (Použití vlastních typů dokladů - nabídky) se můžete podívat v sekci videa.

Mohu vygenerovat fakturu z více objednávek?

Ano, je to možné. Postup je takový, že vygenerujete fakturu z jedné (primární) objednávky a poté v okně faktury přiřadíte další (sekundární) objednávky. Provede se to pomocí tlačítka vedle pole Objednávka. Při přiřazení sekundárních objednávek lze nechat propsat do faktury jejich položky (volba pod tlačítkem Možnosti).

Dosud jsem byl neplátce DPH, k určitému datu se registruji jako plátce DPH, jak postupovat?

Přechod z neplátce na plátce během účetního období se v PROFITu provádí jednoduše: do rozhodného data si ponecháte firmu nastavenou jako neplátce, zpracujete všechny vydané a přijaté doklady, které máte a změníte nastavení na plátce. Pokud v následném období ještě doputuje nějaký doklad nebo platba spadající ještě do neplátcovského období, změňte si dočasně nastavení zpět na neplátce, zaevidujte a poté změňte nastavení zpět na plátce.

Pokud používáte standardní podobu tiskových šablon, systém Vám při nastavení plátce sám změní neplátcovské šablony na plátcovské (s rozpisem DPH), pokud máte svou upravenou tiskovou šablonu, musíte si připravit novou (vyjít ze standardního vzoru faktury "sDPH").

Jsem plátce DPH, jak správně účtovat DPH?

Platba obsahující DPH představuje u plátce DPH z pohledu daňové evidence dva peněžní toky: platbu základu, která ovlivňuje základ daně z příjmů, a platbu samotného DPH, která je z pohledu daně z příjmů nedaněná, resp. daňově neuznatelná. Platbu je tedy potřeba rozepsat do dvou záznamů. Nikdy se však nepokoušejte toto vkládat ručně, systém to bude provádět za Vás pomocí automatického zaúčtování paragonů a úhrad faktur. Zmíněné doklady byste vždy měli do systému vložit - peněžní tok s DPH musí být vždy doložen dokladem, tj. přijatou fakturou nebo paragonem a pro evidenci DPH není na rozdíl od daně z příjmů rozhodná platba, ale právě daňový doklad. Pro správné vykázání DPH je tedy nezbytné každou operaci obsahující DPH zadat vždy přes primární doklad – paragon nebo fakturu – a nechat systém DPH automaticky zaúčtovat.

Jaká je v systému použita metodika výpočtu DPH, je v souladu se zákonem o DPH?

Systém používá metodu určení DPH výhradně pomocí matematického násobení, resp. dělení sazbou DPH. Tento výpočet je plně v souladu se zákonem o DPH.

Poznámka: v minulosti bylo možné používat též metodu zjednodušeného určení DPH pomocí koeficientu při výpočtu "shora" (= z ceny vč. DPH). Tato metoda byla novelou zákona o DPH z roku 2019 zrušena, v PROFITu ji nenajdete.

Ve faktuře mám více položek a v sumarizaci DPH nesedí rovnice základ * sazba = DPH. PROFIT neumí počítat?

PROFIT počítat samozřejmě umí a právě proto to takto může vyjít. Rozebereme si to na následujícím příkladu, kdy na faktuře jsou tyto dvě položky v 21% sazbě DPH:

» Služba 1: cena bez DPH = 19,02 Kč → DPH = 3,99 Kč
» Služba 2: cena bez DPH = 29,03 Kč → DPH = 6,09 Kč

DPH je v jejich případě vypočteno naprosto správně a stanovovat jej na nižší řád než na haléře by bylo neobvyklé a pravděpodobně i za hranicí zákona. Jenže je to právě tento výpočet s přesností "pouze" na haléře, který způsobí, že jejich sumarizací vyjde celkový základ 48,05 Kč, čemuž by mělo odpovídat DPH 10,09 Kč, avšak součtem vychází 10,08 Kč. V PROFITu je sumarizace opravdu sumarizací a nikoliv přepočtem, proto správný výsledek je 10,08 Kč a cokoliv jiného by bylo znásilňováním matematiky.

Přesto se může stát, že zákazník trvá na tom, že celkové DPH musí být 10,09 Kč. Jak v takovém případě postupovat? Doporučujeme řešit to tak, že do faktury zapíšete jedinou položku, která bude vypadat následovně:

» Celkem za dodané služby: cena bez DPH = 48,05 Kč → DPH = 10,09 Kč

Do textové poznámky můžete poté přidat rozpis dodaných služeb v cenách bez DPH.

Jak zaokrouhlovat faktury?

Zákon o DPH po novele z roku 2019 předepisuje metody zaokrouhlení DPH odlišně pro faktury hrazené v hotovosti a pro faktury hrazené bezhotovostně.

U faktur hrazených bezhotovostně nemusíte zaokrouhlovat vůbec (resp. zaokrouhluje se na nejmenší měnovou jednotku, tj. 1 haléř) - bezhotovostní platbu lze realizovat v částce udané na haléře. Tomuto odpovídá v nastavení PROFITu volba "Položkově – na haléře". Bezhotovostní fakturu je nicméně také možné zaokrouhlit sumárně na celé koruny, avšak rozdíl z takového zaokrouhlení by dle litery zákona nemělo být povoleno vyjmout ze základu daně; tzn., že např. při základu daně 990 Kč v základní 21% sazbě daně bude DPH 207,90 a pokud chcete celkovou částku k úhradě zaokrouhlit na 1 198 Kč, tak zaokrouhlení 0,10 Kč by mělo být nutné rozdělit na základ daně 0,08 Kč a daň 0,02 Kč a celkový základ daně by tak činil 990,08 Kč a daň 207,92. Tomuto nastavení odpovídá v PROFITu volba "sumárně – haléřové vyrovnání započtené do DPH". Situaci ovšem komplikuje stanovisko daňové správy, které vykládá zákon poněkud odlišným způsobem a doporučuje částku k úhradě nezaokrouhlovat vůbec (v pořádku) anebo zaokrouhlení nezahrnovat (!) do základu daně (volba "sumárně – haléřové vyrovnání nezapočtené do DPH"). V praxi jsou dle našich informací tolerovány oba způsoby.

Při platbách v hotovosti je zcela nezpochybnitelně ze zákona možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně. Tzn., že při hotovostní úhradě faktury vystavené na 1.197,90 (základ daně 990 + DPH 207,90) částkou 1 198 Kč se zaokrouhlení 0,10 Kč ponechá mimo zdanění. Tomuto nastavení v PROFITu odpovídá volba "sumárně – haléřové vyrovnání nezapočtené do DPH".

Všechny zmíněné metody zaokrouhlení lze navolit v okně Možnosti nastavení systému na záložkách Faktury nebo Paragony.

Proč PROFIT nezařazuje do přiznání k DPH a kontrolního hlášení zahraniční přijaté paragony?

Pokud je na paragonu vyčíslena zahraniční DPH, zařazeny tam být nemohou – do přiznání nelze na straně odpočtu nárokovat zahraniční DPH. Z tohoto důvodu jsou takové paragony v PROFITu zaúčtovány jako daňově uznatelné v plné výši včetně zahraničního DPH a jejich vratka není očekávána. Pro úplnost dodáváme, že pro plátce DPH přesto existuje možnost požadovat vrácení tohoto DPH pomocí speciální žádosti u Finančního úřadu pro hlavní město Praha (žádost se podává jednou ročně a musíte ji vyplnit ručně, není součástí PROFITu). Protože prvotně bylo DPH započteno v celé výši jako daňově uznatelný výdaj, je v případě obdržení takové vratky třeba navést toto do PROFITu jako mimořádný zdanitelný příjem.

Zcela jiná situace by nastala, pokud by bylo uplatněno přenesení daňové povinnosti (reverse-charge), v takovém případě takový doklad zaveďte do PROFITu jako přijatou fakturu s odpovídajícím fakturačním režimem. Tato faktura pak bude standardně zahrnuta do přiznání k DPH i do kontrolního hlášení.

Za svou provozovnu pravidelně platím zálohy elektřiny a konečnou fakturu dostávám vždy na konci 12-měsíčního období. Jsem plátce DPH a daňové výdaje vykazuji podle skutečnosti. Jak správně postupovat, aby bylo vše v souladu s vykazováním DPH a daně z příjmů fyzických osob (DPFO)?

Dodavatelé energií mají ze zákona výjimku, že nemusí na přijaté zálohy vystavovat bezprostředně (do 14 dnů) daňové doklady. Tím se situace trochu komplikuje proti běžnému modelu zálohová faktura → faktura a musíte dodržet to, že z pohledu daně z příjmů (DPFO) jsou pro Vás daňově uznatelné již samotné zálohy (ale jen v částce bez DPH), ale DPH je uznatelné až s přijatou zúčtovací fakturou (daňovým dokladem). Postupů, jak tuto situaci zpracovat, by šlo asi najít více, ale doporučujeme tento:

1) Každý měsíc si zadejte jednu (fiktivní) přijatou zálohovou fakturu s rozlišením DPH.
2) Zapište standardně úhradu => propíše se do daňové evidence vždy jako dva záznamy, neboť jde o platbu obsahující DPH a taková se do daňové evidence u plátce DPH rozepíše do dvou zápisů (viz. otázka o účtování DPH).
3) Až přijde konečná faktura, vygenerujte ji z jedné z těch zálohových, doplňte přesné vyúčtování a pomocí tlačítka "více" přiřaďte všechny ostatní zálohové faktury.
4) Dejte zapsat úhradu této konečné faktury. Vzhledem k tomu, že ke konečné faktuře jsou přiřazeny všechny již zaplacené zálohy, systém vám v tuto chvíli nabídne zaznamenání nedoplatku ve výši rozdílu celkové ceny faktury - sumy záloh. V případě přeplatku jsou dvě možnosti: buď a) nechat zapsat platbu se záporným znaménkem (do hospodářského výsledku se projeví jako snížení nákladů) anebo b) zapsat jako daňový příjem. Obě metody vedou ke stejnému daňovému výsledku.

Tímto způsobem se vám do daňové evidence zapíše 12 úhrad záloh + 1 úhrada doplatku, vše s rozlišením na základ a DPH, tzn. celkem 26 záznamů. Do DPFO se započtou jako daňově uznatelné výdaje jen platby základu (bez DPH) ke skutečným termínům plateb, což přesně odpovídá pravidlům vedení daňové evidence a ve vyúčtování DPH se vám až do konečné faktury nic neobjeví (zálohové faktury tam nevstupují) a s konečnou fakturou se objeví DPH za celé období k datu zdanitelného plnění, jak je očekáváno dle pravidel vedení evidence DPH.

Poskytovatel internetu mi fakturuje formou platebního kalendáře. Jak to jako plátce PROFITu správně zanesu do PROFITu?

V PROFITu nejsou implementovány splátkové kalendáře, postupovat proto musíte tak, že zadáte do PROFITu každou splátku jako samostatnou přijatou fakturu.

Mám zde k zaúčtování zahraniční fakturu a netuším, co mám zadat do pole fakturační režim, vůbec se v tom nevyznám. Požaduji, abyste mi poradili!

Problematika stanovení správného fakturačního režimu není jednoduchá, jen určení místa plnění je komplexní záležitost, ve které je třeba vycházet z platné tuzemské i evropské legislativy a bez nastudování či konzultování příslušných norem a bez odborného posouzení dané konkrétní obchodní transakce to není možné zodpovědně stanovit. My jako dodavatel software se ovšem poskytováním daňového, legislativního nebo ekonomického poradenství vůbec nezabýváme a poradit Vám nemůžeme, ba dokonce ani nesmíme, neboť k takové podnikatelské činnosti nemáme ani registraci. Doporučujeme vám obrátit se v této otázce na kvalitního daňového poradce.

Fakturovali jsme zahraničnímu zákazníkovi v EUR, ale uhradil nám v USD. Nyní se nám nedaří tuto platbu s fakturou spárovat. Jak to máme udělat?

V této situaci by bylo potřeba znát přesný kurz přepočtu EUR/USD, aby bylo vůbec možné stanovit, zda platba odpovídá fakturované částce anebo došlo k přeplacení či nedoplatku. Tyto křížové kurzy v PROFITu nejsou vedeny a není jasné, z jakého zdroje by se měly přebírat. Systém proto tento druh párování plateb nepodporuje a doporučujeme tomu předcházet tím, že se s protistranou na vhodné měně domluvíte již v okamžiku fakturace.

Pokud přesto taková situace nastane, je třeba ji řešit metodou zápočtu pohledávek. Samotnou platbu pak nepárujte přímo s fakturou, ale ponechte ji v daňové evidenci jako prostý (nedaňový) příjem od protistrany a fakturu uhraďte v knize faktur připsáním platby s formou úhrady "zápočet pohledávky" na přesnou sumu v měně faktury se zaúčtováním do daňové evidence. Tím bude vše sedět fakturačně i měnově. Dále byste měli ještě zvážit a dořešit případný kurzovní rozdíl (jaký použijete přepočítací kurz je v takovém případě vaše zodpovědnost). Pakliže Vám z tohoto titulu vznikne zisk, měli byste jej připsat jako zdanitelný příjem (formou úhrady ‚účetní operace‘) do daňové evidence. Pakliže Vám vzniká ztráta, konzultujte se svým daňovým poradcem, zda je v takovém případě daňově uznatelná.

Někdy se nám v ceníku samovolně změní ceny, čím to je?

Ceny se do ceníku standardně aktualizují zpětně po každém vystavení faktury, pokud tedy ve faktuře dojde ke změně ceny, promítne se toto do ceníku, tak aby v ceníku byly vždy aktuální (poslední použité) ceny.

Chcete-li tomuto zamezit, zaškrtněte v ceníkové položce volbu Zafixovat ceny.

V ceníku mám cenu 1 ks položky 57 Kč včetně 21% DPH. Pokud ale ve faktuře zadám 10 ks, dá mi to celkovou cenu 570,03 Kč. Co je to za nesmysl?

Problém je v tom, že cena 57 Kč včetně DPH odpovídá při 21% ceně bez DPH 47,11 a Vy máte nejspíše nastaveno použití jednotkové ceny bez DPH (menu Nastavení → Možnosti → Ceník → Jednotková cena je kalkulována…). Když pak zadáte 10 Ks, výpočet je logicky následovný:

10 * 47,11 * 1,21 = 570,03

Vychází to zdánlivě podivně, ale při daném nastavení je to tak naprosto správně. Pokud Vám tento způsob výpočtu nevyhovuje a ve své fakturaci vycházíte spíše z konečných cen, nastavte si použití jednotkové ceny včetně DPH. Tam pak platí, že když 1 ks má cenu vč. DPH 57 Kč, tak 10 ks má cenu 570 Kč.

Upozorňujeme ještě na to, že pokud použijete nastavení "Jednotková cena je kalkulována jako cena včetně DPH", systém bude stále tisknout na doklady jednotkovou cenu bez DPH (vyžaduje to zákon). Pokud byste přesto chtěli tisknout do dokladů jednotkovou cenu včetně DPH (resp. podle vašeho nastavení), dejte si do tiskové šablony místo standardního CENAKSBEZDPH políčko CENAKS.

Jak v daňové evidenci nastavit počáteční stav na pokladně nebo na bankovním účtu?

Systém po založení nové pokladny nebo bankovního účtu vychází ze stavu 0. Pokud chcete zadat jiný výchozí stav, zadejte jej jako zápis do pokladní knihy / knihy bankovního účtu: zvolte funkci Vložit příjem, vyplňte datum, od kterého chcete vést tuto knihu (tj. datum, ke kterému chcete nastavit počáteční stav), odškrtněte pole do daně z příjmů, jako text si dejte např. Nastavení počátečního stavu a vyplňte částku - zůstatek k tomuto datu. Ostatní pole můžete nechat prázdná. Toto nastavení počátečního zůstatku můžete udělat, i pokud již v knize máte zapsány nějaké úhrady, systém po vložení počátečního zůstatku knihu celou přepočte.

Jak správně zaúčtovat převod peněz z pokladny na účet nebo naopak?

V daňové evidenci by hotovostní převod mezi pokladnami a účty by měl být zaznamenán pomocí dvou zápisů s využitím tzv. průběžné položky. Postupujte následovně: v daňové evidenci zvolte funkci Vložit výdaj a jako typ platby zvolte Výběr z pokladny do průběžných položek, vyplňte zbylá pole a uložte. Dále zvolte funkci Vložit příjem a jako typ platby zvolte Vklad na účet z průběžných položek. Pro výpis všech operací na průběžných položkách a kontrolu jejich stavu průběžných položek je v systému k dispozici speciální report.

Jak správně zaevidovat pořízení odepisovaného investičního majetku?

Nákup odepisovaného investičního majetku není možné zapsat do daňové evidence jako daňově uznatelný výdaj, neboť tím jsou až daňové odpisy. Obsahuje-li přijatá faktura v některé z položek dlouhodobý majetek, proklikněte se pomocí tlačítka nalevo od názvu položky do detailu ceníkové položky a zde zaškrtněte volbu Majetková položka. Systém poté založí pro tuto položku majetkovou kartu a při zápisu úhrady faktury nebude účtovat výdaj za tuto položku jako daňově uznatelný (tím budou až odpisy generované v majetkové evidenci).

Položku můžete do majetkové evidence zapsat i přímo (bez faktury), ale pamatujte vždy na to, že vše, co je odepisováno, se nesmí dostat do nákladů při případném pozdějším zaúčtování faktury.

Podotýkáme, že toto se týká pouze podnikatelů vykazujících výdaje podle skutečnosti. Vykazujete-li výdaje procentem z příjmů (paušálem), není pro vás způsob zaúčtování pořízení majetku podstatný, náklady se u vás tak jak tak počítají na základě příjmů, nicméně pro vlastní potřebu si majetek včetně odepisování můžete evidovat také.

Jak zaúčtovat daňové odpisy?

Nejprve předesíláme, že daňové odpisy mohou být uplatněny, jen pokud vykazujete náklady podle skutečnosti. Pokud používáte paušální výdaje, nemůžete odpisy daňově uplatňovat, nicméně v systému si je pro vlastní potřebu vést můžete. Nejjednodušším způsobem je odpisy vygenerovat v majetkové evidenci: v majetkové knize vybrat potřebné záznamy (nebo všechny pomocí CTRL+A) a pravým tlačítkem myši z kontextového menu zvolit Vygenerovat odpis – systém pak provede i jejich automatické zaúčtování.

Chci na provoz auta vykazovat paušální náklady ve výši 5000 Kč měsíčně, jak tyto náklady zapisovat do daňové evidence?

Nejprve podotýkáme, že možnost používat uvedené paušální náklady máte jen tehdy, pokud nemáte v podnikatelském majetku více než 3 vozidla. Dále je nutné si uvědomit, že pokud vykazujete výdaje procentem z příjmů (tedy ne podle skutečnosti), nelze si již žádné další výdaje odpočítávat a výdaje za auto – ani skutečné ani paušální – tedy vůbec účtovat nemusíte (pokud tak uděláte, systém je bude z pohledu daně z příjmů ignorovat).

Vykazujete-li výdaje podle skutečnosti, pak je postup zaúčtování následující: za každý měsíc zapište daňově uznatelný výdaj ve výši 5000 Kč (popř. 4000 pokud je vozidlo využíváno částečně i k soukromým účelům) za každé vozidlo v podnikatelském majetku (alternativně lze zápis provést i sumárně na konci roku za všechny dotčené měsíce), přičemž jako typ platby vyberte "Účetní operace" a výdaj označte jako daňově uznatelný (zaškrtnout volbu "Daň z příjmů"). Nezapomeňte ale na to, že si již nadále nesmíte zapisovat náklady na pohonné hmoty a parkovné – buď je tedy nevkládejte vůbec anebo jako daňově neuznatelné (volba "Daň z příjmů" nezaškrtnuta). Pokud chcete nadále vkládat účtenky za pohonné hmoty (např. kvůli DPH) a budete nechávat systém automaticky účtovat, je nutné zápisy v daňové evidenci kontrolovat a ručně upravovat.

Skladovou evidenci mám rozdělenu do více skladů. Jak mohu zobrazit stav zásob jednoho produktu na všech skladech dohromady?

Celkovou skladovou zásobu (a také průměrnou skladovou cenu a celkovou skladovou hodnotu) za jednotlivé produkty si lze zobrazit v okně ceníku (menu Kancelář → Ceník). Pomocí funkce Vybrat sloupce si navolte zobrazení sloupců "Skladová zásoba", "Skladová cena" a "Skladová hodnota".

Podávám Souhrnné hlášení VIES. Předpokládal bych, že suma ze souhrnného hlášení bude shodná s příslušným řádkem v přiznání k DPH, program tam ale vyplňuje o pár korun jinou hodnotu! Proč to neumíte naprogramovat správně?

Umíme a správně to takto bohužel je. Problém je v zaokrouhlování. Ano, také bychom očekávali, že legislativa bude stanovovat zaokrouhlování jasným a hlavně jednotným způsobem, leč není tomu tak. Dle platné legislativy je v přiznání k DPH zaokrouhlováno v jednotlivých řádcích na koruny matematicky, zatímco souhrnné hlášení je zaokrouhlováno v jednotlivých řádcích na koruny nahoru. Výsledkem je, že v součtech mohou vznikat rozdíly mezi oběma podáními v řádech jednotek i desítek korun. Proč je legislativa takto stanovena, nám není jasné, leč musíme ji dodržovat.

Chci předávat faktury ve formátu XML své účetní, která je potřebuje načítat do jejího účetního programu od jiného výrobce. Kde můžeme nastavit formát exportovaného XML souboru, aby odpovídal programu paní účetní?

Pokud by šlo o import směrem do PROFITu, tak by nebyl problém. PROFIT dokáže načíst prakticky každý XML a poradí si s exportními soubory z jakéhokoliv cizího programu. Ovšem pokud jde o přenos dat směrem do jiného systému, tak bohužel bude nezbytné obrátit se na podporu tohoto systému a požadovat podobné schopnosti při importu, jako má PROFIT. To, že by PROFIT měl suplovat nedostatky takového programu, který nedokáže XML načíst a proto se mu má PROFIT přizpůsobit při exportu, není bohužel možné, protože by to vyžadovalo spolupráci s oním konkurenčním výrobcem, přičemž ti s námi obecně moc spolupracovat nechtějí. Připravovat rozhraní do jejich systému pirátsky, bez jejich vědomí, pak považujeme přinejmenším za nekorektní... Řešení se zkrátka vždy musí nalézt na straně importu.

Koupil jsem si tablet s operačním systémem Android, mohu tam používat PROFIT?

PROFIT je aplikace pro Windows a nelze ji nainstalovat a přímo spustit na přístroji s Android nebo iOS. Přístroj by muselo být zařízení s plnohodnotným operačním systémem Windows.

Přesto ale existuje určitá možnost, jak s PROFITem na androidovém nebo apple tabletu nebo telefonu pracovat. Jde o metodu vzdáleného přístupu, kdy máte spuštěný počítač s PROFITem a k němu se z tabletu či telefonu připojujete přes vzdálenou plochu pomocí vhodné aplikace (např. TeamViewer a podobně). Při kvalitním internetovém připojení je takové použití relativně komfortní a po chvilce cviku snadno zvladatelné. Nevýhodou je, že počítač musí být zapnutý a je potřeba internetové připojení. Výhodou je ale na druhou stranu zase to, že není potřeba nějak synchronizovat data mezi tabletem a počítačem – vždy máte jistotu, že pracujete se správnými daty. Podrobnější informace k tomuto tématu můžete nalézt v tomto návodu.