Architektury instalací

PROFIT díky své moderní koncepci dává uživatelům mnoho možností, jak může být nainstalován a provozován. V tomto návodu shrnujeme 8 základních architektur s jejich výhodami a nevýhodami

1) Jednouživatelská PC instalace

Toto je základní architektura, kterou získáte, když nainstalujete PROFIT do běžného PC nebo notebooku se systémem Windows (popř. Linux nebo MacOS). Data, licence i aplikace, vše je uloženo v daném počítači.

Výhody

➕ jednoduchá instalace i následné aktualizace
➕ umožňuje zálohování přímo z programu

Nevýhody

➖ neumožňuje přecházení mezi více počítači
➖ neumožňuje současnou práci více uživatelů

2) Více jednouživatelských PC instalací s přenášením dat

Pokud potřebujete pracovat na více počítačích, lze to řešit jednouživatelskými instalacemi na jednotlivých PC s tím, že mezi nimi budete přenášet data pomocí zálohy. Tuto architekturu příliš nedoporučujeme, pokud potřebujete pracovat na více počítačích, je lépe použít instalaci na USB či Google disku nebo sdílení plochy.

Výhody

➕ jednoduchá instalace i následné aktualizace
➕ umožňuje zálohování přímo z programu
➕ umožňuje přecházení mezi více počítači

Nevýhody

➖ vyžaduje manuální zajišťování synchronizace dat (hrozí ztráty dat nebo licencí)
➖ vyžaduje více licencí (pro každý PC je třeba zakoupit samostatné licence)
➖ neumožňuje současnou práci více uživatelů

3) Jednouživatelská instalace na USB disku

Pro zajištění jednouživatelské práce na více PC je vhodnou variantou instalovat PROFIT podle tohoto návodu na USB disk. Aplikace, data i licence jsou uloženy přímo na tomto disku.

Výhody

➕ stále relativně jednoduchá instalace i následné aktualizace
➕ umožňuje zálohování přímo z programu
➕ není nutné instalovat PROFIT na jednotlivé počítače, spouští se přímo z USB disku
➕ umožňuje přecházení mezi více počítači bez nutnosti synchronizovat data
➕ postačuje jedna licence

Nevýhody

➖ vyžaduje fyzické přenášení USB disku
➖ riziko ztráty nebo poškození USB disku
➖ neumožňuje současnou práci více uživatelů

4) Jednouživatelská instalace na Google disku

Alternativou k USB instalaci je instalace na Google disku podle tohoto návodu. Aplikace, data i licence jsou uloženy v cloudu.

Výhody

➕ umožňuje zálohování přímo z programu
➕ umožňuje přecházení mezi více počítači bez nutnosti manuálně synchronizovat data
➕ není nutné instalovat PROFIT na jednotlivé počítače, spouští se přímo z Google Disku
➕ postačuje jedna licence
➕ umožňuje zpřístupnit PROFIT dalším uživatelům (avšak ne současně)
➕ nevyžaduje fyzický nosič
➕ velmi levné řešení, stačí bezplatný účet Google

Nevýhody

➖ složitější instalace, nutno přesně dodržet návod
➖ vyžaduje dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu
➖ riziko ztráty dat při nedodržení pracovních postupů, např. po vypnutí PC před dokončením synchronizace
➖ neumožňuje současnou práci více uživatelů

5) Jednouživatelská PC instalace se sdílením plochy

Pokud na PC s nainstalovaným PROFITem přidáte software pro sdílení plochy, získáte jednoduchou metodu zpřístupnění PROFITu do dalších zařízení - jiných PC nebo i tabletů či mobilních telefonů, viz návod. Aplikace, data i licence zůstávají stále v původním PC.

Výhody

➕ umožňuje zálohování přímo z programu
➕ jednoduchá možnost pracovat s programem na jiném zařízení bez nutnosti synchronizovat data
➕ není nutné instalovat PROFIT na jednotlivá další zařízení kromě primárního PC
➕ zpřístupní PROFIT i na další platformy (např. telefony, tablety a počítače Apple či Android)
➕ postačuje jedna licence
➕ umožňuje zpřístupnit PROFIT dalším uživatelům (avšak ne současně)
➕ nevyžaduje fyzický nosič
➕ velmi levné řešení, lze využít software pro sdílení plochy zdarma

Nevýhody

➖ složitější instalace a nastavení
➖ pro zpřístupnění do dalších zařízení musí být počítač s PROFITem zapnutý a připojený na internet
➖ vyžaduje dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu
➖ během práce z jiného zařízení nelze pracovat na primárním PC (vzdálené zařízení ovládá klávesnici a myš)
➖ práce přes vzdálenou plochu může být vnímána jako méně komfortní než u lokální aplikace
➖ neumožňuje současnou práci více uživatelů

6) Víceuživatelská instalace s vlastním SQL serverem

Potřebujete-li zajistit současnou práci více uživatelů, je třeba použít architekturu s datovým (SQL) serverem. Máte-li ve firmě vhodný počítač pro instalaci a provoz serveru, můžete vše zprovoznit podle tohoto návodu. Aplikace s licencemi jsou instalované na jednotlivých pracovních stanicích, data jsou uložena na serveru.

Výhody

➕ umožňuje současnou práci více uživatelů z různých pracovišť
➕ levné řešení, není nutné platit poplatky za provoz serveru
➕ přístup lze zajistit i pro home-office pracoviště mimo firmu
➕ data plně pod vaší kontrolou

Nevýhody

➖ složitá instalace, vyžaduje IT znalosti
➖ neumožňuje zálohování přímo z programu, nutno řešit vlastními prostředky na serveru
➖ vyžaduje trvale zapnutý server
➖ vyžaduje licenci pro každého uživatele

7) Víceuživatelská instalace s SQL serverem v cloudu (VPS)

Nechcete-li provozovat svůj server, lze to řešit pronájmem virtuálního (VPS) serveru, viz tento návod. Aplikace s licencemi jsou stále instalované na jednotlivých pracovních stanicích, data jsou uložena v cloudu.

Výhody

➕ umožňuje současnou práci více uživatelů z různých pracovišť
➕ přístup automaticky zajištěn i pro home-office pracoviště mimo firmu
➕ není nutné provozovat běžící server ve firmě
➕ zálohování může být zajištěno provozovatelem hostingu

Nevýhody

➖ složitá instalace, vyžaduje IT znalosti
➖ nákladnější řešení, nutno platit poplatky za pronájem serveru
➖ vyžaduje dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu
➖ vyžaduje licenci pro každého uživatele

8) Víceuživatelská instalace plně v cloudu

Chcete-li umožnit práci se systémem z jakéhokoliv PC bez nutnosti jej instalovat, lze přejít na hosting celého PROFITu, kdy se s aplikací pracuje přes vzdálenou plochu. Architekturu nabízí několik hostingových firem, viz seznam ve spodní části tohoto návodu. Aplikace, data i licence jsou uloženy plně v cloudu.

Výhody

➕ umožňuje současnou práci více uživatelů z různých pracovišť
➕ přístup automaticky zajištěn i pro home-office pracoviště mimo firmu
➕ není nutné provozovat běžící server ve firmě
➕ zpřístupní PROFIT i na další platformy (např. telefony, tablety a počítače Apple či Android)
➕ není nutné instalovat PROFIT na jednotlivá zařízení
➕ instalace, aktualizace i zálohování plně zajištěno provozovatelem hostingu

Nevýhody

➖ nákladné řešení, nutno platit poplatky za hosting (zpravidla dražší než VPS)
➖ vyžaduje dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu
➖ práce přes vzdálenou plochu může být vnímána jako méně komfortní než u lokální aplikace
➖ vyžaduje licenci pro každého uživatele