Aktuality

1.7.2024

Změny u dohod o provedení práce (DPP)

Zaměstnáváte na DPP? Od 1.7. vám vzniká povinnost registrovat se u ČSSZ. Dosud se to týkalo pouze zaměstnavatelů s "regulérními" zaměstnanci, nově se ale přihlásit musí i ti, kdo zaměstnávají na DPP. Registrace se provádí přes formulář na e-portálu ČSSZ. Další změny pak nastanou od srpna, od kdy bude povinné posílat každý měsíc výkaz příjmů z DPP. Tento XML výstup bude součástí PROFITu verze 2024.05 (vyjde na přelomu července/srpna).


12.6.2024

Načítání faktur z QR kódů

Ve verzi 2024.04 přidáváme podporu formátu QR-Faktura. Tyto QR kódy umožňují načítání dodavatelských faktur do ekonomického systému jejich naskenováním. V PROFITu je lze nyní jak načítat, tak je také umísťovat do vašich faktur. Načítání dodavatelských faktur z QR kódů vám přinese významnou úsporu práce oproti dřívějšímu přepisování, podívejte se na video.


22.5.2024

Odstávka daňového portálu

Daňová správa upozorňuje na plánovanou odstávku daňového portálu (mojedane.cz). Od pátku 31. května 2024 od 6 hodin do neděle 2. června 2024 do 20 hodin dojde k omezení služeb portálu. Nedostupné mohou být také služby v Daňové informační schránce plus (DIS+).


1.3.2024

Architektury instalací

Do sekce Návody jsme přidali přehledné shrnutí všech základních možností, jak lze nainstalovat a provozovat PROFIT z pohledu architektury. Podívejte se, jaké jsou možnosti a která z nich je optimální pro vaši firmu.


5.2.2024

Jak převést daňové přiznání do PDF

Protože finanční správa požaduje přiznání ke všem daním již jen elektronicky ve formátu XML, v PROFITu již nenajdete možnost generovat přiznání v klasické formulářové podobě. Přesto lze přiznání pár kliknutími převést do PDF. Podívejte se na náš návod, jak je to snadné.


6.1.2024

Změny ve službě ARES

Z rozhodnutí Ministerstva Financí byly služby ARES přesunuty na doménu gov.cz a byl také změněn formát komunikace, ve starších verzích PROFITu z tohoto důvodu přestalo vyhledávání z ARESu fungovat. V nové verzi 2024.01 na tyto změny reagujeme, po stažení a aktualizaci bude vyhledávání opět funkční.


5.1.2024

Nové struktury a formuláře pro přiznání a přehledy za rok 2023

V PROFITu 2024.01 byly aktualizovány struktury pro přiznání k daním z příjmů (DPFO, DPPO), sociálnímu pojištění (SP) a přehledy pro zdravotní pojišťovny (ZP). Upozorňujeme, že v klasické formulářové podobě PROFIT generuje již pouze přehledy pro zdravotní pojišťovny, ostatní výstupy jsou výhradně v XML, jak požaduje daňová i sociální správa. Pro kontrolu před podáním lze použít editory na stránkách mojedaně a e-portál ČSSZ.


26.12.2023

Paušální daň a minimálních pojistné zálohy v roce 2024

V roce 2024 budou platit tyto sazby paušální daně: 1 pásmo 7498 Kč, 2 pásmo 16745 Kč, 3 pásmo 27139 Kč. Jste-li k paušální dani registrovaní, nezapomeňte upravit výši platby, nová částka by měla být hrazena již za leden. Ostatním OSVČ doporučujeme zkontrolovat platby pojistného, pro rok 2024 jsou u hlavní činnosti minimální zálohy SP 3852 Kč a ZP 2968 Kč.


7.12.2023

Změna sazeb DPH k 1.1.2024

Od nového roku začnou platit změny v oblasti sazeb DPH. Základní sazba zůstává nezměněna na výši 21%, avšak namísto dvou snížených sazeb (10% a 15%) bude platit opět jen jedna, ve výši 12%. Kromě toho dochází u některých služeb k přesunům mezi základní a sníženou sazbou. Více ke změnám sazeb a k doporučenému postupu v PROFITu zjistěte v tomto článku.


                                                                                                další stránka →