Aktuality

1.3.2024

Architektury instalací

Do sekce Návody jsme přidali přehledné shrnutí všech základních možností, jak lze nainstalovat a provozovat PROFIT z pohledu architektury. Podívejte se, jaké jsou možnosti a která z nich je optimální pro vaši firmu.


5.2.2024

Jak převést daňové přiznání do PDF

Protože finanční správa požaduje přiznání ke všem daním již jen elektronicky ve formátu XML, v PROFITu již nenajdete možnost generovat přiznání v klasické formulářové podobě. Přesto lze přiznání pár kliknutími převést do PDF. Podívejte se na náš návod, jak je to snadné.


6.1.2024

Změny ve službě ARES

Z rozhodnutí Ministerstva Financí byly služby ARES přesunuty na doménu gov.cz a byl také změněn formát komunikace, ve starších verzích PROFITu z tohoto důvodu přestalo vyhledávání z ARESu fungovat. V nové verzi 2024.01 na tyto změny reagujeme, po stažení a aktualizaci bude vyhledávání opět funkční.


5.1.2024

Nové struktury a formuláře pro přiznání a přehledy za rok 2023

V PROFITu 2024.01 byly aktualizovány struktury pro přiznání k daním z příjmů (DPFO, DPPO), sociálnímu pojištění (SP) a přehledy pro zdravotní pojišťovny (ZP). Upozorňujeme, že v klasické formulářové podobě PROFIT generuje již pouze přehledy pro zdravotní pojišťovny, ostatní výstupy jsou výhradně v XML, jak požaduje daňová i sociální správa. Pro kontrolu před podáním lze použít editory na stránkách mojedaně a e-portál ČSSZ.


26.12.2023

Paušální daň a minimálních pojistné zálohy v roce 2024

V roce 2024 budou platit tyto sazby paušální daně: 1 pásmo 7498 Kč, 2 pásmo 16745 Kč, 3 pásmo 27139 Kč. Jste-li k paušální dani registrovaní, nezapomeňte upravit výši platby, nová částka by měla být hrazena již za leden. Ostatním OSVČ doporučujeme zkontrolovat platby pojistného, pro rok 2024 jsou u hlavní činnosti minimální zálohy SP 3852 Kč a ZP 2968 Kč.


7.12.2023

Změna sazeb DPH k 1.1.2024

Od nového roku začnou platit změny v oblasti sazeb DPH. Základní sazba zůstává nezměněna na výši 21%, avšak namísto dvou snížených sazeb (10% a 15%) bude platit opět jen jedna, ve výši 12%. Kromě toho dochází u některých služeb k přesunům mezi základní a sníženou sazbou. Více ke změnám sazeb a k doporučenému postupu v PROFITu zjistěte v tomto článku.


14.10.2023

Nastavení velikosti písma

Často jste nám psali, že na notebooku s vysokým rozlišením je písmo v PROFITu velmi malé. Nyní si můžete v aplikaci velikost nastavit. Dosud to šlo jen volbami ve Windows, s nimiž ale docházelo k negativním vedlejším efektům, např. rozmazání. Při nastavení v PROFITu k těmto nepříjemnostem nedochází. Na výběr je několik variant, vše naleznete v programu ve verzi 2023.04 pod menu Nastavení → Možnosti na záložce Program.


9.10.2023

Účtování v cizí měně?

Od ledna 2024 vstoupí v platnost legislativní změna, umožňující vedení účetnictví v jiné měně než CZK, typicky v EUR. Jaké jsou pozitivní i negativní aspekty spojené s přechodem na účetnictví v cizí měně, dává smysl na účtování v EUR přejít a bude to podporované v PROFITu? Zjistěte v tomto článku.


12.8.2023

Účetní analytika

V nové verzi 2023.03 přidáváme pro majitele licence modulu Účetnictví možnost vést obecnou účetní analytiku. Pro libovolný aktivní, pasivní, nákladový či výnosový účet lze zavést podrobné členění podle potřeb vaší firmy. Více informací najdete v tomto článku.


                                                                                                další stránka →